Van wie is het Integraal Beheerplan?

Van wie is het Integraal Beheerplan?

De Beheerautoriteit heeft verschillende beheerders van de Waddenzee verenigd in het Beheerderscollectief Waddenzee (BCW). Het BCW bestaat uit mensen met een enorme hoeveelheid kennis. Zij zijn vaak al jaren bezig met beheer in dit bijzondere gebied en reiken ons de informatie aan waarop wij het Integraal Beheerplan baseren. Zo komen we tot een plan dat breed gedragen wordt en onze opdrachtgevers een actuele leidraad geeft voor effectief en holistisch beleid. Beter beleid, beter beheer, betere natuurkwaliteit, dat is de gedachte.

In het BCW zitten medewerkers van de volgende organisaties:

Betrokkenheid van de opdrachtgevers

De vijf opdrachtgevers van de Beheerautoriteit, twee ministeries en drie provincies, zijn verantwoordelijk voor het meegeven van heldere kaders voor de Waddenzee als geheel en voor het formuleren van concrete doelen en ambities voor elk van de acht beheeraspecten. Deze kaders en doelstellingen vormen het uitgangspunt voor het Integraal Beheerplan.

Verbonden aan