Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland zet zich sinds 1936 in voor bescherming en behoud van natuur, waardevolle landschappen en cultuurhistorisch erfgoed in Noord-Holland. De stichting heeft inmiddels 97 eigen natuurgebieden, waarvan een aantal in het Waddengebied. Directeur Ernest Briët vertegenwoordigt Landschap Noord-Holland in het Beheerderscollectief Waddenzee.

Beheerder in het Waddengebied

Landschap Noord-Holland beheert de Razende Bol, een zandplaat die dicht bij de Helderse kust ligt en langzaam in de richting van Texel opschuift. Vogels en zeehonden verblijven hier graag, dankzij de rust die de zandplaat biedt. Daarnaast beheert Landschap Noord-Holland het Balgzand. Dit gebied ligt ten oosten van Den Helder en reikt tot het voormalige eiland Wieringen. Op het Balgzand is een enorm rijk vogelleven. Hetzelfde geldt voor de Balgzandpolder, waar een vogelrots is aangelegd. Vanuit de uitkijktoren die in maart 2021 is geopend, heb je prachtig uitzicht op de vogels.

Balgzand

Razende Bol

Beheeraspecten Gastheerschap en Toezicht & handhaving

In al hun gebieden houdt Landschap Noord-Holland toezicht en handhaven ze waar nodig. Briët: “Onze boswachters beginnen altijd eerst met het verhaal te vertellen: dit gebied is heel bijzonder, daar moet je voorzichtig mee omgaan. Het is niet zomaar een natuurgebied, het is werelderfgoed. Dit is de stap die voor handhaving komt.”

Rijkswaterstaat heeft Landschap Noord-Holland gevraagd om op de Razende Bol toezicht te houden en hier de rol van gastheer te vervullen. Daardoor kunnen vogels en zeehonden er in alle rust verblijven. 

Briët: “Over de Razende Bol delen we op verschillende manieren informatie met mensen die het gebied willen bezoeken, bijvoorbeeld via folders en onze website. Zo vertellen we onder meer wanneer de verschillende vogels broeden en waarom je ze dan niet mag verstoren. Dit is educatie dat bij ons gastheerschap hoort. Bij sommige bezoekers zorgt educatie niet voor het wenselijk gedrag en moeten we soms overgaan tot handhaving.”

Foto van uitkijktoren op de Balgzandpolder
Beeld: ©Landschap Noord-Holland / Michiel de Nijs

Beheeraspecten Monitoring en Praktijkgericht onderzoek

Monitoring doet Landschap Noord-Holland voornamelijk in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Via dit stelsel verleent provincie Noord-Holland subsidie aan de stichting voor het behoud en de ontwikkeling van een deel van het natuurgebied Balgzand. Met behulp van monitoring bewaakt Landschap Noord-Holland hoe het ervoor staat in het gebied en koppelt de resultaten terug aan de subsidieverstrekkers.

Praktijkgericht onderzoek schuurt voor Landschap Noord-Holland aan tegen monitoring. Een voorbeeld van een onderzoek dat momenteel loopt, is een onderzoek in het kader van de recent geplaatste dekschuit in de Balgzandpolder. Hiervoor werkt Landschap Noord-Holland nauw samen met Rijkswaterstaat. De dekschuit is omgebouwd tot broedponton en vormt zo een veilige broedplek in het Waddengebied.

Bij Balgzandpolder wordt het broedponton geplaatst.
Beeld: ©Dutchphoto (in opdracht van Landschap Noord-Holland en Rijkswaterstaat)
De plaatsing van het broedponton bij Balgzandpolder

Beheeraspecten Fysiek beheer en Natuurherstel

Op de Razende Bol doet Landschap Noord-Holland niet aan fysiek beheer, maar op Balgzand wel. Natuurherstel gebeurt vooral aan de binnenkant van de dijk. Landschap Noord-Holland werkt in het Amstelmeer bijvoorbeeld aan het herstellen van broedeilanden. Hiervoor baggeren zij ondiep geworden vaarwegen uit. De vrijgekomen bagger wordt vervolgens gebruikt om hoogwatervluchtplaatsen en broedeilanden voor wadvogels te maken.

foto met vogels in de Balgzandpolder
Beeld: ©Landschap Noord-Holland

Meer weten over Landschap Noord-Holland?

Verbonden aan