Beheerautoriteit Waddenzee

De Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa en het grootste getijdengebied ter wereld. Om dit unieke gebied gezond te houden, zijn er ook in Nederland veel organisaties actief in het beheer van water en natuur, inclusief de visstand. Deze beheerders hebben een schat aan kennis en ervaring. Als Beheerautoriteit Waddenzee hebben we de opdracht om hun krachten te bundelen, zodat ze effectief kunnen samenwerken. Dit doen we door een Integraal Beheerplan op te stellen, waarmee we overzicht creëren en de onderlinge samenhang in kaart brengen. Alleen met een holistische benadering krijgt de Waddenzee de kans om te herstellen en kan de natuurkwaliteit verbeteren.

Verbonden aan