Wat is onze opdracht?

Wat is onze opdracht?

De Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld. Bij eb vallen grote delen van de zand- en slibbanken droog. Langs het vasteland en de eilanden liggen kwelders, die door grote verschillen in vocht- en zoutgehalte bijdragen aan een zeer diverse flora en verschillende soorten vegetatie. In en om de Waddenzee leven talloze diersoorten, zoals de zeehond en bruinvis. Bovendien is het ieder jaar een broedplaats en overwinteringsgebied voor miljoenen vogels. De Waddenzee staat sinds 2009 op de Unesco Werelderfgoedlijst, is het grootste Natura2000-gebied in ons land en is uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied van Nederland.

Verbeteren van de natuurkwaliteit

De Beheerautoriteit Waddenzee heeft als opdracht om de samenhang tussen het natuur-, vis- en waterbeheer van de Waddenzee te versterken, op het gebied van acht beheeraspecten. Dit heeft als doel om de natuurkwaliteit van de Waddenzee te verbeteren.

Versterken van de samenwerking

Het verbeteren van het beheer gaat samen met het versterken van de samenwerking tussen de verschillende beheerders van de Waddenzee. De Beheerautoriteit heeft deze beheerders verenigd in het Beheerderscollectief Waddenzee. Het streven van de beheerders is om te werken als waren zij één beheerder.

Foto: Beheerderscollectief Waddenzee
©Beheerautoriteit Waddenzee
Het Beheerderscollectief Waddenzee tijdens een bijeenkomst op Schiermonnikoog

Ook de opdrachtgevers, die opdracht geven om het beheer uit te voeren, streven naar een versterkte samenwerking. Het doel van de opdrachtgevers is om te werken als waren zij één opdrachtgever, met gezamenlijke doelen en ambities. Naast opdrachtgevers van de Beheerautoriteit zijn zij opdrachtgevers van de individuele beheerders uit het Beheerderscollectief Waddenzee. In de Bestuursovereenkomst is afgesproken dat beheerders hun bevoegdheden, verantwoordelijkheden en bekostiging blijven behouden. De bedoeling is echter dat het Opdrachtgeversoverleg de plek is waar opdrachtgevers de uitoefening van die bevoegdheden coördineren en gezamenlijk beleid en inspanningen bundelen.

Klik op de link om naar het overzicht te gaan met de opdrachtgevers.

Samenwerken op basis van 'commoning'

De Beheerautoriteit begeleidt de transitie naar een succesvol en integraal beheer van de Waddenzee op basis van commoning. Vanuit commoning bekeken is de Waddenzee een gezamenlijk eigendom. Het is daarmee meer dan de som der delen, dus meer dan de gebieden van iedere beheerder bij elkaar opgeteld. Het duurzaam gezamenlijk gebruiken, benutten en beschermen van de Waddenzee vraagt om oog voor het ecosysteem als geheel.

Samenwerking vraagt van de betrokken partijen om dit bovenliggende belang voorop te zetten. In een gebied waar veel – soms tegenstrijdige – belangen spelen, kan dit een uitdaging zijn. De Beheerautoriteit werkt daarom aan een omslag in denken, handelen en organiseren, die nodig is voor deze samenwerking. Niet sectoraal maar integraal te werk gaan. Geen eigen maar gezamenlijke keuzes maken. Geen individuele opdrachtgevers en beheerders, maar werken als ware je één opdrachtgever en één beheerder van de Waddenzee.

Zie ook: In welke context werken wij?

Integraal Beheerplan voor de Waddenzee

Een van de belangrijkste producten voor het gezamenlijk beheer van de Waddenzee is het Integraal Beheerplan. Dit beheerplan voor de gehele Waddenzee wordt gemaakt door de beheerders en wordt uiteindelijk vastgesteld door de opdrachtgevers.

Zie ook: Integraal beheerplan

Figuur: Beheeraspecten
©Beheerautoriteit Waddenzee
De beheeraspecten van de Beheerautoriteit Waddenzee

Verbonden aan