Nieuwsbrief

Frequentie
Maandelijks

9 edities

Nieuwsbrief september 2021: nieuwe adviseurs, meerjarige kennisagenda, werkbezoeken en Natuurmonumenten aan het woord

Minder digitaal overleg en meer het veld in, het kan gelukkig weer. De directeuren en het team van de Beheerautoriteit waren de ...

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief augustus 2021: Commissiedebatten op de agenda, Staatsbosbeheer aan het woord en een kijkje op Richel

In deze nieuwsbrief blikken we vooruit naar de aankomende bijeenkomst van het Beheerderscollectief Waddenzee in het ...

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juli 2021: senior strategisch adviseur gezocht, update beheeraspecten en beheerders aan het woord

De Beheerautoriteit Waddenzee zoekt een senior strategisch adviseur, je vindt de vacature in deze nieuwsbrief. Verder kun je ...

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2021

Rondom de beheeraspecten natuurherstel, toezicht & handhaving, gastheerschap en vergunningverlening zijn de afgelopen maand weer ...

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2021: bijeenkomst Beheerderscollectief, op pad met de Waddenunit en pilot broedpontons gestart

Deze maand kwam het Beheerderscollectief Waddenzee weer digitaal bijeen, waar we in deze nieuwsbrief op terugblikken. Ook gingen ...

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2021: samen stappen zetten, opdrachtgever in beeld en It Fryske Gea over samenwerken

Samenwerken is niet makkelijk. Sterker nog: soms is het taai en complex. In het voorwoord van deze nieuwsbrief delen directeuren ...

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2021: Jaarplan 2021 gepubliceerd, update over de beheeraspecten en de governance uitgelegd

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2021: Agenda voor het Waddengebied 2050 ondertekend, Quick Scan Vergunningverlening en meer

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de Toogdag voor de Wadden en lees je over het Beheerderscollectief Waddenzee, de Quick ...

Nieuwsbrief

Ons goede voornemen voor 2021?

In 2021 gaat de Beheerautoriteit Wadddenzee onverminderd door met haar missie om de natuurkwaliteit van de Waddenzee te ...

Nieuwsbrief | 2021 | Jaargang 1 | Editie 1

Verbonden aan