Nieuwsbrief november 2021: coördinatie werelderfgoed, vergunningverlening en zeegrasherstel

In deze nieuwsbrief lees je over de nieuwe werkplek van de Beheerautoriteit: het Huis voor de Wadden in Leeuwarden. Voorlopig werkt het team nog thuis, zodra het weer mag zijn we hier te vinden. Verder verwelkomen we nieuwe collega Sjon de Haan (coördinator Waddenzee Werelderfgoed), delen we nieuws over zeegrasherstel, vergunningverlening, bezoekerscentra in het Waddengebied en meer.  

Beheerautoriteit gevestigd in Huis voor de Wadden

De Beheerautoriteit is vanaf half november gevestigd in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden. We delen de locatie met het Waddenfonds, de Waddenacademie en het Omgevingsberaad Waddengebied. Het team werkt voorlopig echter vanuit huis, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, dus het duurt nog wel even voordat we onze nieuwe werkplek in kunnen nemen.

Beheerautoriteit gevestigd in Huis voor de Wadden

Het statige kantorenpand ‘Huis voor de Wadden’ in Leeuwarden
Beeld: Waddenacademie

Coördinatietaken werelderfgoed neergelegd bij Beheerautoriteit

De Waddenzee heeft sinds 2009 de status van UNESCO Werelderfgoed. Rijk, provincies en gemeenten dragen gezamenlijk zorg voor de verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. Zij hebben de bijbehorende coördinatietaken voor het komend jaar neergelegd bij de Beheerautoriteit Waddenzee, als onderdeel van het integrale beheer. Daartoe wordt de huidige coördinator Waddenzee Werelderfgoed, Sjon de Haan, gedetacheerd bij de Beheerautoriteit. Welkom bij het team, Sjon!

Coördinatietaken Waddenzee Werelderfgoed neergelegd bij Beheerautoriteit

Sjon de Haan, coördinator Waddenzee Werelderfgoed

Samen blijven inzetten voor zeegrasherstel

Zeegrassen spelen als biobouwers een belangrijke rol bij natuurherstel van de Waddenzee. Onderzoeksproject Sleutelen aan Zeegrasherstel, dat tot begin 2022 loopt, laat zien dat grootschalig zeegrasherstel mogelijk is op droogvallende wadplaten in de Waddenzee. Het project is een samenwerking van Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, the Fieldwork Company en de Radboud Universiteit. Lees meer in de jaarlijkse nieuwsbrief van het project, die deze week verscheen. Marre Walter, Directeur Beheer, komt hierin ook aan het woord. Ze vertelt onder meer waarom alle beheerders van de Waddenzee het belang van zeegrasherstel onderschijven en hoe de Beheerautoriteit zorgt dat zij blijven samenwerken. 

Bekijk de nieuwsbrief van het onderzoeksproject naar zeegrasherstel

Zeegras bij Griend
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Gedeeld gevoel van urgentie rondom vergunningverlening

Vergunningverlening is een van de acht beheeraspecten waarvoor de Beheerautoriteit Waddenzee zich inzet. De afgelopen tijd hebben we in wisselende samenstelling, onder meer met de bevoegde gezagen, over een aantal onderwerpen binnen dit beheeraspect gesproken. Aan bod kwam bijvoorbeeld de uitlijning met het Natura 2000 beheerplan, de toepassing van het voorzorgbeginsel, beleidskaders, de Omgevingswet en samenwerking. Om de uitkomsten van deze gesprekken goed op te kunnen volgen en te borgen, gaat de Beheerautoriteit een regiegroep en werkgroep formeren rondom het beheeraspect Vergunningverlening. De bevoegde gezagen maken capaciteit vrij om in 2022 hiervoor periodiek bij elkaar te komen. Er is duidelijk een gedeeld gevoel van urgentie en er zit energie op om de vergunningverlening voor de Waddenzee gezamenlijk naar een hoger niveau te tillen.

Beeld: ©BAW

Bezoekerscentra Waddengebied slaan handen ineen

Acht bezoekerscentra op de Waddeneilanden en langs de Waddenkust gaan nauwer met elkaar samenwerken. Hiermee willen ze de kennisuitwisseling verder uitbreiden en gezamenlijk belangen kunnen behartigen. Nieuwe collega Sjon de Haan is een van de initiatiefnemers van deze mooie samenwerking met een integraal karakter. Het idee erachter: "Met elkaar weten ze meer, kunnen ze meer en bereiken ze meer."

Bezoekerscentra Waddengebied slaan handen ineen

Noordelijk Film Festival geopend met Waddendocumentaire

Op 10 november is de 41e editie van het Noordelijk Film Festival geopend met de documentaire Silence of the Tides. Een indrukwekkende film over het Waddenleven die veel stof tot nadenken geeft over de relatie tussen mens en natuur. De heer Brok, commissaris van de Koning in Provincie Fryslân en voorzitter van het Omgevingsberaad Waddengebied, leidde de documentaire in bij de officiële opening in Stadsschouwburg De Harmonie. Hij vertelde over de governance van het Waddengebied, waar ook de Beheerautoriteit deel van uitmaakt, en de stappen die hierbinnen met de samenwerkende partijen zijn gezet.

De heer Brok opent de 41e editie van het Noordelijk Film Festival
Beeld: ©BAW

15e editie van het International Scientific Wadden Sea Symposium

De vijftiende editie van het International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS) vindt digitaal plaats van 30 november tot 2 december 2021. Het symposium biedt wetenschappers die actief zijn in en rondom de Waddenzee de gelegenheid om trilateraal onderzoeksresultaten uit te wisselen. ISWSS staat dit jaar in het teken van klimaatverandering en de effecten hiervan op het Waddenzeegebied.

Meer informatie over ISWSS

Icoon beheeraspect Werelderfgoed
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Verbonden aan