Coördinatietaken Waddenzee Werelderfgoed neergelegd bij Beheerautoriteit

De Waddenzee heeft sinds 2009 de status van UNESCO Werelderfgoed. Rijk, provincies en gemeenten dragen gezamenlijk zorg voor de verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. Zij hebben de bijbehorende coördinatietaken voor het komend jaar neergelegd bij de Beheerautoriteit Waddenzee, als onderdeel van het integrale beheer. De Beheerautoriteit gaat uitwerken hoe het beheeraspect Werelderfgoed optimaal kan worden ingevuld binnen de governance van het Waddengebied. Daartoe wordt de huidige coördinator Waddenzee Werelderfgoed, Sjon de Haan, gedetacheerd bij de Beheerautoriteit.

Coördinator Waddenzee Werelderfgoed

Sjon de Haan is al ruim negen jaar coördinator Waddenzee Werelderfgoed. Vanuit deze functie houdt hij zich, nationaal en trilateraal, bezig met het vergroten van bewustwording en kennis over de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed. Dit gebeurt onder andere door middel van promotie en educatie. Het benutten van de UNESCO-status moet bovendien leiden tot betere bescherming van het gebied en het stimuleren van passend gebruik.

Sjon de Haan, Coördinator Waddenzee Werelderfgoed
Beeld: ©BAW
Sjon de Haan, Coördinator Waddenzee Werelderfgoed

Verkenning Werelderfgoed van start

De Beheerautoriteit heeft deze opdracht gekregen binnen de context van de beheeraspecten Werelderfgoed en Gastheerschap. Vanwege de vele betrokken partijen is ervoor gekozen om eerst verder te verkennen wat een passende invulling is van de werelderfgoedstatus binnen het beheer en de governance van het Waddengebied. 

De eerste fase is daarom gericht op het in kaart brengen van de taken en verantwoordelijkheden van de coördinator Waddenzee Werelderfgoed. Binnen de verkenning komen verder het opdrachtgeverschap, de uitvoering door beheerders en andere partijen en de financiering ervan aan bod. Daarbij wordt ook de door bureau Wing gemaakte analyse ‘Coördinatie Werelderfgoed Waddenzee’ gebruikt.

Icoon beheeraspect Werelderfgoed
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Verankeren in beheer Waddenzee

Sjon de Haan is vanaf 15 november 2021 gedetacheerd bij de Beheerautoriteit en gaat dan aan de slag met deze opdracht, in samenwerking met het team van de Beheerautoriteit. Hij kijkt uit naar de samenwerking: “De status van UNESCO Werelderfgoed is iets om trots op te zijn. Deze verkenning moet er toe leiden dat die status structureel wordt verankerd in het beheer en beleid van de Waddenzee.”

Verbonden aan