Integraal beheerplan

Integraal beheerplan

Het Integraal Beheerplan voor de Waddenzee vormt de leidraad voor het gezamenlijk beheer van de Waddenzee. Op basis van gerichte gesprekken met de beheerders zijn we bezig om het plan trapsgewijs op te bouwen, in te vullen en te laten werken. Het Integraal Beheerplan is een levend document, de verschillende onderdelen worden periodiek geactualiseerd. We werken nu aan een eerste versie van het plan.

Verbonden aan