“De Beheerautoriteit gaat de zaakjes wel even regelen, dacht ik aan het begin.”

Voor welke uitdagingen stonden de teamleden van de Beheerautoriteit het afgelopen jaar en waar zijn ze juist trots op? Paul Rutten (senior strategisch adviseur), Maarten Nijenhuis (adviseur beheer) en Marjolein Blüm (communicatieadviseur) blikken terug. Lees mee met hun gesprek en krijg een kijkje achter de schermen.

De zaakjes regelen

Paul maakt nu ruim twee maanden onderdeel uit van het team van de Beheerautoriteit als senior strategisch adviseur. Daarvoor was hij teamleider bij Staatsbosbeheer en vanuit die rol al nauw betrokken bij het beheer van het Waddengebied. Marjolein is benieuwd naar hoe zijn beeld van de Beheerautoriteit is veranderd sinds hij er zelf werkt: “Welk vooroordeel had je over de organisatie dat onjuist is gebleken?”

Paul: “Wij als Beheerautoriteit gaan de zaakjes wel even regelen, dacht ik toen ik net begon. Wanneer ik eerder de nieuwsbrief van de Beheerautoriteit ontving, las ik vooral veel nieuws over waar jullie waren geweest. Daardoor zag ik wel dat het team actief is in het Waddengebied, maar het werd me niet duidelijk wat de impact en resultaten zijn. Kom, we gaan aan de slag, was dus mijn insteek toen ik startte.”

Marjolein, glimlachend: “Dat dachten we allemaal voor we begonnen, volgens mij. Dat idee is nu dus ontkracht?”

Paul: “Het werd me de eerste weken duidelijk dat fundamentele vragen moeten worden beantwoord om dingen te veranderen. Het stellen van die vragen is een van de dingen die de Beheerautoriteit doet. We zijn heel scherp op rolzuiverheid en weten de vinger op de zere plek te leggen wat betreft de bestuurlijke spaghetti. Met name Christine is hier als Directeur Bestuur ijzersterk in. Daarnaast zijn we actief bezig om beheer beter op elkaar af te stemmen en vooruit te brengen. Wanneer je een dergelijke rol vervuld, zijn de resultaten vaak niet concreet.”

Team van de Beheerautoriteit in gesprek
Beeld: ©BAW
Marjolein, Maarten en Paul in gesprek

Eigen verantwoordelijkheid pakken

Maarten sluit zich daar bij aan. Hij is in januari 2021 begonnen bij de Beheerautoriteit als adviseur op gebied van beheer. “Wat wij doen om zaken in beweging te krijgen, is inderdaad zo zacht als boter. Als bijvoorbeeld iemand tijdens een overleg naar voren stapt en onderschrijft dat iets belangrijk is, dan is er beweging. Het belang daarvan is alleen niet altijd even duidelijk te benoemen bij mensen die er wat verder van af staan. Ik vind het wel lastig dat we soms op onze handen moeten gaan zitten, terwijl ik het liefst gewoon op het toetsenbord wil gaan rammelen. Dan staat er in ieder geval wat. Maar het stemmetje in mijn hoofd zegt dan: het is iets wat we in gezamenlijkheid op moeten pakken, zodat het ook gedragen is. Anders kun je nog steeds niet het verschil maken.”

Paul: “Wij kunnen het wel allemaal veranderen en verbeteren, maar juist andere partijen moeten de keuzes maken. Het gaat er heel erg om dat alle partijen in het systeem veranderen en in beweging komen. Zolang er geen andere belangen spelen, kun je heel makkelijk zeggen: we willen de Waddenzee beschermen. Zodra het echter concreet wordt, dan zie je pas dat belangen kunnen conflicteren en dan wordt het moeilijker.”

Uitdagingen voor het team

Voor het team kan deze manier van werken dus soms de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Ook als het gaat om de communicatie, zo merkt Marjolein. Zij startte in oktober 2020 als interim communicatieadviseur bij de Beheerautoriteit en rond haar opdracht eind deze maand af. “Om recht te doen aan het proces dat we met elkaar lopen, is het soms handiger om extern niet te veel te delen. De communicatie is het afgelopen jaar daarom redelijk op de oppervlakte gebleven en draaide niet zozeer om de inhoud. Voor mij als communicatieadviseur geeft dit minder voldoening, omdat ik het liefst meer van onszelf zou laten zien. Gelukkig waren er genoeg dingen om op te pakken buiten de externe communicatie, zoals het ontwikkelen van een samenwerkplatform of het organiseren van interne (digitale) bijeenkomsten.”

“En wat was voor jou het afgelopen jaar de grootste uitdaging?”, vraagt Marjolein aan Maarten. Maarten: “Zicht krijgen op het hele speelveld rondom de Waddenzee. Ik dacht dat ik een aardig beeld had toen ik bij de Beheerautoriteit kwam werken. Maar toch word ik nog bijna dagelijks met mijn neus op de feiten gedrukt dat ik het speelveld nog niet helemaal overzie en dat er op andere tafels dingen gebeuren wat ik niet weet. Het mooie daaraan vind ik wel, en dat merk ik over de hele linie, dat veel partijen zich met de Waddenzee bezighouden vanuit een bepaalde betrokkenheid en bevlogenheid.”

Maarten Nijenhuis kijkt uit over de Waddenzee
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee
Maarten op de wadwachterstoren op Richel

Voor de Waddenzee

Gelukkig is er naast de uitdagingen ook genoeg om trots op te zijn. Het Beheerderscollectief Waddenzee (BCW) is daar een voorbeeld van, volgens Paul. “De Beheerautoriteit heeft dit samenwerkingsverband tot stand gebracht en daarmee een netwerk opgebouwd waarmee beheerders een beroep op elkaar kunnen doen. Bij twijfel of vragen is het nu veel makkelijker om met elkaar af te stemmen.”

Maarten onderschrijft dit: “Er is nu een centraal platform waar we zaken met betrekking tot de Waddenzee kunnen bespreken. Daar heeft Marre als Directeur Beheer een cruciale rol in gespeeld, met haar mensgerichte benadering. Binnen de werkgroepen gekoppeld aan verschillende beheeraspecten hebben we met name stappen gezet. Neem bijvoorbeeld vergunningverlening. Vanuit het BCW is hieromheen een groep gevormd die duidelijk voor ogen heeft wat er bereikt moet worden en hoe we daar gestructureerd mee aan de slag kunnen gaan. We horen positieve geluiden over onze rol hierin. Al zijn dit kleine stappen, ik ben trots dat ik een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de natuurkwaliteit van de Waddenzee. Want dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen.”

Verbonden aan