Particuliere kweldereigenaren

Klaas Pieter Zuideveld is namens de particuliere kweldereigenaren in Groningen lid van het Beheerderscollectief Waddenzee. Hij is voorzitter van de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers (VOG). Deze vereniging vertegenwoordigt zo’n tachtig particuliere eigenaren en pachters van Groninger kwelders.

Nieuwlandsreid

Friesland buitendijks

Dollard

Kaart van de Waddenzee met een drietal regio buttons

Kwelders zijn zeldzame natuurgebieden met een unieke flora en fauna en aangewezen als Natura2000-gebied. Om ze in stand te houden werkt de VOG nauw samen met natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en waterschappen en krijgt daarvoor subsidie van de provincie Groningen. Met dit werk dragen de particuliere kweldereigenaren bij aan natuurherstel, fysiek beheer en het verbeteren van de broedvogelstanden.

Vanwege de rol die zij spelen in het verbeteren van de natuurkwaliteit van de Waddenzee en hun subsidierelatie met de provincie Groningen voor het beheer van de kwelders, zijn deze particuliere kweldereigenaren vertegenwoordigd in het Beheerderscollectief Waddenzee.

Verbonden aan