Nieuwsbrief september 2021: nieuwe adviseurs, meerjarige kennisagenda, werkbezoeken en Natuurmonumenten aan het woord

Minder digitaal overleg en meer het veld in, het kan gelukkig weer. De directeuren en het team van de Beheerautoriteit waren de afgelopen maand onder meer te vinden in het Lauwersmeergebied, bij Griend, op Schiermonnikoog, in Peazemerlannen en Den Oever. In deze nieuwsbrief lees je meer over deze werkbezoeken. Ook stellen we onze twee nieuwe senior adviseurs aan je voor en komt Arjen Kok van Natuurmonumenten aan het woord.

Twee adviseurs toegevoegd aan team Beheerautoriteit

Het team van de Beheerautoriteit Waddenzee krijgt extra versterking. Herbert Bos is vorige week begonnen als tijdelijke senior adviseur. Hij gaat tot eind juni 2022 aan de slag voor de Beheerautoriteit. Daarnaast begint Paul Rutten, nu nog werkzaam voor Staatsbosbeheer, per 1 november 2021 als senior strategisch adviseur. We zijn erg blij met hun komst!

Paul Rutten en Herbert Bos, adviseurs van de Beheerautoriteit Waddenzee

Nieuwe aanpak voor ontwikkeling van kennis van het Waddengebied

Onafhankelijke en objectieve kennis over het Waddengebied is van groot belang, onder meer voor het beheer van de Waddenzee. Er komt daarom een meerjarige kennisagenda voor het Waddengebied. De Waddenacademie gaat hier als kennisregisseur binnen de nieuwe Waddengovernance de regie op voeren.

Nieuwe aanpak voor ontwikkeling van kennis van het Waddengebied

Praktijkgericht onderzoek en monitoring
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Beheerderscollectief Waddenzee bezoekt Lauwersmeergebied

Voor het eerst sinds lange tijd was het weer mogelijk om met het hele Beheerderscollectief Waddenzee (BCW) fysiek samen te komen. Op 30 augustus ontmoetten de BCW-leden elkaar in het Lauwersmeergebied. Aan de hand van verschillende casussen gingen zij in gesprek over kansen die er in het gebied zijn om de Waddenzee robuuster te maken en over hoe om te gaan met de verschillende belangen in en rond de Waddenzee. Ook werd gesproken over de vraag hoe het BCW door gezamenlijk op te trekken een rol kan spelen om de benodigde stappen te zetten. 

Beheerderscollectief Waddenzee bezoekt Lauwersmeergebied

Uitzicht over de Waddenzee vanuit het Lauwersmeergebied
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Brainstormen over operationele units

Het Beheerderscollectief Waddenzee heeft deze maand twee bijeenkomsten georganiseerd om de mogelijke meerwaarde van werken met operationele units te verkennen. Aan de hand van praktische voorbeelden rondom samenwerking voerden zij goede gesprekken over wanneer operationele units van toegevoegde waarde kunnen zijn. Deelnemers waren Landschap Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland, de Waddenunit, Rijkswaterstaat, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Uit de gesprekken blijkt dat deze partijen elkaar in het veld nu al vaak goed weten te vinden, maar dat er ook nog kansen liggen om de samenwerking te verbeteren. Duidelijk werd dat de partijen de noodzaak zien om meer uren op het water te kunnen zijn, meer capaciteit te kunnen inzetten en een betere aansluiting tussen beleid en beheer van belang vinden. Het Beheerderscollectief gaat op basis van deze input een voorstel doen of en hoe het idee van de operationele units verder kan worden vormgegeven, zodat ze de benodigde meerwaarde aan opleveren.

Foto: Vogelwachthut met plakaat Waddenzee Wereld Erfgoed
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

In gesprek over beheer kombergingen

Deze maand woonden teamleden van de Beheerautoriteit bijeenkomsten over verschillende kombergingen bij. Op 10 september waren we op Schiermonnikoog om in gesprek te gaan over het beheer in de komberging Groninger Wad-Zoutkamperlaag. Daar kwamen o.a. baggeren in de jachthaven, dijkversterking en monitoring van lepelaars aan bod. Een week later, op 17 september, stond het beheer van de komberging Borndiep-Pinkegat centraal. Hier ging het gesprek over o.a. mozaïekbeheer, dijkversterking en de beheervisie op Peazemerlannen.

Bezoek aan komberging Borndiep-Pinkegat
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

De weg naar een rijke Waddenzee volgens Arjen Kok

In een nieuwe blog deelt Arjen Kok hoe de weg naar een rijke Waddenzee er volgens hem uitziet. Hij is onderdeel van het Beheerderscollectief en werkzaam voor Natuurmonumenten. “Ik hoop dat het Integraal Beheerplan handvatten gaat geven aan natuurbeheerders om een rijke Waddenzee terug te krijgen. En dat het duidelijker wordt wie daarvoor welke rol kan pakken. Om daar te komen moeten we scherpe keuzes maken.”

De weg naar een rijke Waddenzee volgens Arjen Kok

Arjen Kok (Natuurmonumenten) kijkt uit over de Waddenzee
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Werkbezoek aan onderzoeksproject zeegrasherstel bij Griend

Natuurmomenten organiseerde op 1 september 2021 een werkbezoek aan het onderzoeksproject zeegrasherstel bij Griend. De Beheerautoriteit was hierbij, evenals o.a. het Waddenfonds, Rijkswaterstaat, Provincie Groningen, pers en onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoeksproject laat zien dat er grootschalig herstel van groot zeegras mogelijk is op de droogvallende wadplaten. Verder onderzoek moet aantonen aan welke voorwaarden de locaties moeten voldoen om het herstel op te schalen in de Waddenzee.

Zeegrasherstel Waddenzee

Zeegras bij Griend
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Verbonden aan