Beheerderscollectief Waddenzee bezoekt Lauwersmeergebied

Voor het eerst sinds lange tijd was het weer mogelijk om met het hele Beheerderscollectief Waddenzee (BCW) fysiek samen te komen. Op 30 augustus ontmoetten de BCW-leden elkaar in het Lauwersmeergebied. Aan de hand van verschillende casussen gingen zij in gesprek over kansen die er in het gebied zijn om de Waddenzee robuuster te maken en over hoe om te gaan met de verschillende belangen in en rond de Waddenzee. Ook werd gesproken over de vraag hoe het BCW door gezamenlijk op te trekken een rol kan spelen om de benodigde stappen te zetten. 

Verbonden aan