Nieuwe senior strategisch adviseur aangesteld

Paul Rutten komt het team van de Beheerautoriteit Waddenzee versterken. Hij begint per 1 november 2021 als senior strategisch adviseur. 

Op dit moment is Paul nog teamleider bij Staatsbosbeheer op Texel. Staatsbosbeheer is een van de beheerders in het Beheerderscollectief Waddenzee, waar de Beheerautoriteit nauw mee samenwerkt. Zijn ervaring en expertise sluiten daarom naadloos aan. In goed overleg met Staatsbosbeheer gaat Paul vanaf 1 november de overstap maken naar de Beheerautoriteit. Tussen nu en 1 november start hij een aantal uren per week met zich in te werken op zijn nieuwe functie. Hij blijft tot 1 februari 2022 nog parttime actief voor Staatsbosbeheer, zodat hij voor een goede overdracht kan zorgen.

Paul Rutten, de nieuwe senior strategisch adviseur van de Beheerautoriteit Waddenzee
Beeld: ©Paul Rutten

Paul: “Met veel plezier kijk ik uit naar mijn start bij de Beheerautoriteit Waddenzee. De afgelopen jaren heb ik ervaren dat versnipperd beheer suboptimaal werkt. Ik zet me graag in voor integralere aanpak en betere samenwerking. De ervaring die ik heb opgedaan bij Deloitte Partnerships, Vogelbescherming en Staatsbosbeheer sluit goed aan op de uitdagingen van de Beheerautoriteit. Het is een prachtige en ambitieuze opgave die we als team hebben en daar krijg ik energie van!”

Het team van de Beheerautoriteit kijkt ernaar uit om met Paul aan de slag te gaan. Marre Walter, Directeur Beheer: “We zijn heel blij met Paul. Hij is inhoudelijk sterk, heeft veel kennis over het Waddengebied en relevante werkervaring. Zijn overstap en de manier waarop we zijn komst nu samen met Staatsbosbeheer afspreken en inregelen is bovendien een mooi voorbeeld van de gewenste samenwerking voor de Waddenzee.”

Verbonden aan