Senior adviseur Herbert Bos komt team Beheerautoriteit tijdelijk versterken

De Beheerautoriteit krijgt tot eind juni 2022 extra versterking. Herbert Bos ondersteunt het team sinds vorige week als senior adviseur.

Herbert Bos houdt zich al meer dan dertig jaar bezig met vraagstukken op het gebied van water, natuur en ruimte. Dit deed hij zes jaar lang voor AT Osborne. Daar was hij onder meer projectleider van de Verkenning Beheerautoriteit Waddenzee. Deze verkenning, in samenwerking met de ministeries van LNV en IenW, resulteerde in de rapportage over de contouren van de toen nog te vormen Beheerautoriteit. 

Het team van de Beheerautoriteit zal Herbert inzetten bij het opstellen van het jaarplan 2022 en bij het doorontwikkelen van het Integraal Beheerplan en het Beheerderscollectief Waddenzee. Gemiddeld zal Herbert 2,5 dag per week beschikbaar zijn tot de zomer van 2022. 

Senior adviseur Herbert Bos
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee / Herbert Bos, senior adviseur van de Beheerautoriteit Waddenzee

Herbert: “Ik kijk ernaar uit om voor de Beheerautoriteit aan de slag te gaan. Ik geloof in gebiedsgerichte aanpak waarbij vanuit de gezamenlijke urgentie en ambitie gewerkt wordt aan een toekomstvaste ruimtelijke inrichting voor onszelf en onze kinderen. Voor de Waddenzee wil ik bijdragen aan de totstandkoming van een Integraal Beheerplan dat dient als concrete basis voor de realisatiekracht van alle betrokken partijen om de Waddenzee te beschermen en te verbeteren.”

Verbonden aan