Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Beheerautoriteit Waddenzee bestaat uit vijf opdrachtgevers en twee directeuren. De directeuren fungeren als opdrachtnemer en sturen een compact team aan. De organisatie bestaat sinds maart 2020 en maakt onderdeel uit van de nieuwe governance van het Waddengebied.

Directie en team van de Beheerautoriteit

Het team van de Beheerautoriteit bestaat uit twee inhoudelijk adviseurs, een communicatieadviseur en een managementondersteuner. Zij worden aangestuurd door Christine Wijshake (directeur Bestuur) en Marre Walter (directeur Beheer).

Opdrachtgevers van de Beheerautoriteit

De vijf opdrachtgevers zijn het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen.

Vertegenwoordigers van deze opdrachtgevers nemen deel aan het Opdrachtgeversoverleg van de Beheerautoriteit. Johan Osinga (Directeur-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied bij het ministerie van LNV) is voorzitter van het Opdrachtgeversoverleg en dagelijks aanspreekpunt voor de twee directeuren.

Verbonden aan