Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Beheerautoriteit Waddenzee heeft een compact team, dat op dit moment bestaat uit een directeur en vier medewerkers. De organisatie, die sinds maart 2020 bestaat, maakt onderdeel uit van de governance van het Waddengebied. Nadat onze opdracht begin 2022 is aangescherpt, staat er een slagvaardig team met een heldere focus: het versterken van samenwerking tussen beheerders, zodat zij hun werk kunnen doen als waren zij één beheerder en daarnaast bijdragen aan constructief beleid.

Wie zijn wij?

De Beheerautoriteit Waddenzee staat onder leiding van directeur Marre Walter. Daarnaast zijn er drie inhoudelijk adviseurs en een projectondersteuner. Met zijn vijven vormen zij de harde kern. Waar nodig schakelt de Beheerautoriteit de hulp in van externe experts.

Maak kennis met onze medewerkers.

Opdrachtgevers van de Beheerautoriteit

De Beheerautoriteit Waddenzee heeft vijf opdrachtgevers: het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen.

Elke opdrachtgever heeft iemand afgevaardigd om deel te nemen aan het Opdrachtgeversoverleg van de Beheerautoriteit Waddenzee. Donné Slangen, waarnemend Directeur-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied bij het ministerie van LNV, is onafhankelijk voorzitter van dit Opdrachtgeversoverleg.

Maak kennis met onze opdrachtgevers.

Verbonden aan