Nieuwe aanpak voor ontwikkeling van kennis van het Waddengebied

Er komt een meerjarige kennisagenda voor het Waddengebied. Deze agenda beschrijft voor welke onderwerpen kennis nodig is. De Waddenacademie gaat hier als kennisregisseur binnen de nieuwe Waddengovernance de regie op voeren.

Icoon beheeraspect praktijkgericht onderzoek
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Het opstellen van de meerjarige kennisagenda is een van de ambities die beschreven staat in de Agenda voor het Waddengebied 2050. Er is behoefte aan kennis over de manier waarop het Waddengebied zich ontwikkelt en er is kennis nodig om doeltreffend beleid te formuleren en de effecten van uitvoering, beheer en gebruik te kunnen evalueren. De kennis is echter vaak versnipperd, daardoor kost het bij elkaar brengen van de kennis over een bepaald gebied of thema nu vaak veel tijd. Bovendien kan er beter worden samengewerkt om verdere kennis te ontwikkelen. 

Onafhankelijke en objectieve kennis is van groot belang voor het beheer van de Waddenzee. De Beheerautoriteit heeft daarom een belangrijke rol gespeeld in het geven van een advies over het komen tot de meerjarige kennisagenda. Het Rijk, de drie Waddenprovincies, Waddengemeenten en Waterschappen hebben op basis van dit advies een besluit genomen. De meerjarige kennisagenda 2023-2027 zal voor de zomer 2022 klaar zijn. 

De Waddenacademie gaat als kennisregisseur de regie voeren op de meerjarige kennisagenda. De kennisregisseur adviseert partijen binnen de Waddengovernance en zorgt dat kennis goed toegankelijk wordt voor iedereen. De Waddenacademie is gevraagd voor medio 2022 een meerjarig operationeel plan op te stellen en toe te werken naar een duurzame inrichting en aansturing van de kennishuishouding. De Beheerautoriteit en het Beheerderscollectief Waddenzee zullen samen optrekken met de Waddenacademie en andere betrokken partijen om hier invulling aan te geven.

Verbonden aan