Wat is het Integraal Beheerplan?

Wat is het Integraal Beheerplan?

Het Integraal Beheerplan voor de Waddenzee vormt de leidraad voor het gezamenlijk beheer van de Waddenzee. Het Beheerderscollectief Waddenzee is bezig om het plan trapsgewijs op te bouwen, in te vullen en te laten werken, gefaciliteerd door de Beheerautoriteit. Het Integraal Beheerplan is dynamisch en cyclisch van karakter, de verschillende onderdelen worden periodiek geactualiseerd. In 2023 is het op alle acht beheeraspecten gevuld en werkbaar.

Beheersoorten Beheerautoriteit Waddenzee

Opstellen van het Integraal Beheerplan

De Directeur Beheer en het team van de Beheerautoriteit faciliteren het Beheerderscollectief Waddenzee bij de vormgeving, structurering en invulling van het Integraal Beheerplan.

Tijdens dit proces zetten we samen onder meer de volgende stappen:

  • Het ontwikkelen van ee ngezamenlijke definitie voor elk beheeraspect,
  • Een analyse van de huidige situatie,
  • Het formuleren van gezamenlijke doelen,
  • Het leggen van verbinding en het zoeken van integratie met overige relevante thema's, initiatieven en beheeraspecten,
  • Het benoemen en ophalen van de kennisvragen, en
  • Het maken van afspraken over gezamenlijke uitvoering.

Verbonden aan