Nieuwsbrief oktober 2021: in gesprek met demissionair minister Schouten, Wadden in beeld en Vroege Vogels

In de afgelopen maand gingen de directeuren van de Beheerautoriteit in gesprek met demissionair minister Schouten. Je leest erover in deze nieuwsbrief. Verder staan we stil bij de nieuwste editie van Wadden in Beeld, bezoeken aan diverse kombergingen en de afleveringen van Vroege Vogels over de Waddenzee.

In gesprek met demissionair minister Schouten

Eind vorige maand gingen de twee directeuren van de Beheerautoriteit Waddenzee in gesprek met demissionair minister Schouten. Al varend over de Waddenzee spraken zij over de voortgang van de Beheerautoriteit. Ze stonden onder meer stil bij de opdracht en het doel van de Beheerautoriteit (het verbeteren van de natuurkwaliteit van de Waddenzee) en daarbinnen de samenwerking tussen de opdrachtgevers en de beheerders.

In gesprek met demissionair minister Schouten

De directeuren van de Beheerautoriteit in gesprek met demissionair minister Schouten
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Marre Walter neemt eerste exemplaar Wadden in Beeld in ontvangst

De zesde editie van Wadden in Beeld is verschenen. Het boekje benoemt en duidt opvallende trends in het jaar 2020 op het gebied van natuur en landschap, maar registreert ook maatschappelijke ontwikkelingen in het Waddengebied. Marre Walter, Directeur Beheer van de Beheerautoriteit Waddenzee, nam deze maand het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Linda-Rose Santhagens van Rijkswaterstaat, plv. voorzitter van het Opdrachtgeversoverleg Basismonitoring Wadden.

Marre Walter neemt eerste exemplaar Wadden in Beeld in ontvangst

Marre Walter, Directeur Beheer van de Beheerautoriteit Waddenzee, neemt Wadden in Beeld 2020 in ontvangst.
Beeld: ©BAW

Bijeenkomsten over beheer in verschillende kombergingen

Ook deze maand woonden de teamleden van de Beheerautoriteit weer bijeenkomsten over beheer in verschillende kombergingen bij. Op 1 oktober stond komberging Vlie centraal. Daar kwam onder meer duurzaam garnalen vissen, de nieuwe dijkbekleding van de Afsluitdijk en de vismigratierivier aan bod. Op 8 oktober waren we op pad met de werkgemeenschap van komberging Eems-Dollard. Met een bezoekje aan onder meer de pilot Kleirijperij en het project Dubbele Dijk. Komberging Marsdiep-Eierlandse gat was op 15 oktober aan de beurt. Daar bezochten we onder meer de Balgzanddijk, het Amstelmeer en de vogelrots naast de Balgzandpolder (te zien op de foto).

Uitzicht over de vogelrots naast de Balgzandpolder onder beheer van Landschap Noord-Holland
Beeld: ©BAW

Vroege Vogels op bezoek in de Waddenzee

Het televisieprogramma Vroege Vogels heeft deze maand drie afleveringen gewijd aan de Waddenzee. Verschillende beheerders van de Waddenzee vertellen in de afleveringen over de unieke eigenschappen, de natuur en het beheer van zandplaat Richel, Rottumerplaat en de waddenkust bij Harlingen.

MS Asterias aan de rand van zandplaat de Richel
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Verbonden aan