In gesprek met demissionair minister Schouten

Afgelopen zaterdag gingen de twee directeuren van de Beheerautoriteit Waddenzee in gesprek met demissionair minister Schouten. Al varend over de Waddenzee spraken zij over de voortgang van de Beheerautoriteit.

De directeuren van de Beheerautoriteit in gesprek met demissionair minister Schouten
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee
Directeuren van de Beheerautoriteit in gesprek met demissionair minister Schouten

Opdrachtgevers van de Beheerautoriteit

De Beheerautoriteit Waddenzee heeft vijf opdrachtgevers. Dit zijn het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. De twee directeuren, Christine Wijshake en Marre Walter, fungeren als opdrachtnemer.

Voortgang bespreken

Tijdens de overtocht van Schiermonnikoog naar Lauwersoog spraken de twee directeuren met demissionair minister Schouten. Het gesprek ging over de voortgang van de Beheerautoriteit. Ze stonden onder meer stil bij de opdracht en het doel van de Beheerautoriteit (het verbeteren van de natuurkwaliteit van de Waddenzee) en daarbinnen de samenwerking tussen de opdrachtgevers en de beheerders. 

Christine Wijshake (Directeur Bestuur): “Het was een goed en waardevol gesprek. Het was prettig om met de minister in gesprek te zijn over waar we met elkaar staan rond het integrale beheer van het mooie en ook complexe systeem: de Waddenzee.” 

Verbonden aan