Marre Walter neemt eerste exemplaar Wadden in Beeld in ontvangst

De zesde editie van Wadden in Beeld is verschenen. Het boekje benoemt en duidt opvallende trends in het jaar 2020 op het gebied van natuur en landschap, maar registreert ook maatschappelijke ontwikkelingen in het Waddengebied. Marre Walter, Directeur Beheer van de Beheerautoriteit Waddenzee, heeft vandaag het eerste exemplaar in ontvangst genomen uit handen van Linda-Rose Santhagens van Rijkswaterstaat, plv. voorzitter van het Opdrachtgeversoverleg Basismonitoring Wadden.

Opvallende trends in het Waddengebied

Wadden in Beeld, een jaarlijkse uitgave, brengt de meest opvallende trends in het Waddengebied onder de aandacht. Ondanks de impact van het coronavirus in 2020 is het voor de Waddenzee gelukt om vrijwel alle monitoring – soms met wat vertraging – doorgang te laten vinden. 

In deze editie van Wadden in Beeld komt onder meer aan bod wat de gevolgen van de coronacrisis zijn geweest voor de bezetting van de jachthavens en de chartervaart. Daarnaast komen opvallende trends uit natuur, landschap en maatschappij aan bod. Het blijkt bijvoorbeeld dat de incidentele verstoring door bepaalde vliegtuigtypen een enorme impact kan hebben op vogels. 

Marre Walter (Directeur Beheer, rechts) neemt het eerste exemplaar van Wadden in Beeld 2020 in ontvangst uit handen van Linda-Rose Santhagens (Rijkswaterstaat)
Marre Walter (Directeur Beheer, rechts) en Linda-Rose Santhagens (Rijkswaterstaat)

Namens het Beheerderscollectief in ontvangst genomen

Marre Walter, Directeur Beheer bij de Beheerautoriteit, heeft vandaag het eerste exemplaar van Wadden in Beeld 2020 in ontvangst genomen. Dit doet zij namens het Beheerderscollectief Waddenzee.

Marre zal deze editie op tafel leggen in het Beheerderscollectief. Aan hen de vraag, kijkend naar de bevindingen in Wadden in beeld, of en zo ja welke verbeterpunten voor het (integraal) beheer er uit de gegevens naar voren komen en welke kansen er liggen. Het gezamenlijke doel is het verbeteren van de natuurkwaliteit van de Waddenzee. Wadden in Beeld draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in wat ervoor nodig kan zijn om dit doel te bereiken.

Over Wadden in Beeld

Wadden in beeld 2020 is een uitgave van het Kernteam Basismonitoring Wadden, waarin vertegenwoordigd zijn: ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Landschap Noord-Holland, provincies Groningen, Fryslân, Noord-Holland, NAM en de Waddenacademie.

Het boekje wordt in een beperkte oplage verspreid en is te downloaden op Waddenzee.nl.

Verbonden aan