Nieuwsbrief maart 2021: Jaarplan 2021 gepubliceerd, update over de beheeraspecten en de governance uitgelegd

Jaarplan 2021 van de Beheerautoriteit Waddenzee gepubliceerd

Vorige week is het Jaarplan 2021 van de Beheerautoriteit Waddenzee officieel gepubliceerd. We zijn er natuurlijk al volop mee aan de slag, maar je kunt hem nu dus ook inzien op onze website. Minister Schouten heeft het jaarplan mede namens minister Van Nieuwenhuizen aangeboden aan de Tweede Kamer. In de bijbehorende Kamerbrief informeert zij over de strategie van de Beheerautoriteit Waddenzee en de route om te komen tot een Integraal Beheerplan voor de Waddenzee. In de Waddenprovincies hebben de Gedeputeerde Staten het Jaarplan 2021 aan de Provinciale Staten aangeboden.

>> Bekijk het Jaarplan 2021 van de Beheerautoriteit Waddenzee

Jaarplan 2021 van de Beheerautoriteit Waddenzee
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Op weg naar een Integraal Beheerplan: update vanuit de werkgroepen

Het Beheerderscollectief Waddenzee is actief bezig met de beheeraspecten Natuurherstel, Toezicht & Handhaving en Gastheerschap. Daarnaast werken de beleidsmedewerkers van de Beheerautoriteit aan een Quick Scan rondom het beheeraspect Vergunningverlening. Benieuwd naar de voortgang op deze beheeraspecten? Je leest erover op de website.

>> Lees de volledige update over de voortgang 

Bijeenkomst van het Beheerderscollectief Waddenzee op 15 maart

Op 15 maart kwam het Beheerderscollectief Waddenzee weer digitaal bijeen. Tijdens deze bijeenkomst brachten de beheerders elkaar op de hoogte over de voortgang rondom de beheeraspecten Natuurherstel, Toezicht & Handhaving en Gastheerschap. Daarnaast hebben de beheerders meegedacht over de dilemma’s en uitdagingen die het proces rondom de Quick Scan Vergunningverlening opleveren. Tot slot kwam de ontwikkeling van het Integraal Beheerplan aan bod, waar dankzij een aantal strategische sessies nieuwe stappen in zijn gezet.

Het Beheerderscollectief Waddenzee tijdens een online bijeenkomst op 15 maart 2021
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

De governance van het Waddengebied: hoe zit het precies?

De Beheerautoriteit Waddenzee vormt samen met het Bestuurlijk Overleg Wadden en het Omgevingsberaad Waddengebied de nieuwe governance van het Waddengebied. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied. Wie zich binnen de governance waar mee bezighoudt, leggen we uit in een video op de website.

>> Bekijk de video over de governance van het Waddengebied

De partijen die samen de governance van het Waddengebied vormen
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Verbonden aan