Nieuwe stappen gezet richting een Integraal Beheerplan

Het Beheerderscollectief Waddenzee is actief bezig met de beheeraspecten Natuurherstel, Toezicht & Handhaving en Gastheerschap. Daarnaast werken de beleidsmedewerkers van de Beheerautoriteit aan een Quick Scan rondom het beheeraspect Vergunningverlening. Tijdens de digitale bijeenkomst van het Beheerderscollectief op 15 maart 2021 brachten de betrokkenen elkaar op de hoogte over de voortgang.

Beheeraspecten Toezicht & Handhaving en Gastheerschap
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Beheeraspecten Toezicht & Handhaving en Gastheerschap

In de werkgroep die met deze beheeraspecten aan de slag gaat, zitten in elk geval afgevaardigden namens de provincies, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, het ministerie van LNV en de Beheerautoriteit. Deze werkgroep richt zich op het ontwikkelen van een gezamenlijk plan voor de Waddenzee rondom Toezicht & Handhaving en Gastheerschap. Daaruit moet onder meer duidelijk worden waar en op welke manieren de samenwerking bij deze beheeraspecten kan worden versterkt. In de afgelopen periode is gesproken over ieders rol en verantwoordelijkheid in dit proces. In de komende periode gaat de werkgroep verder met de inhoud aan de slag.

Icoon beheeraspect natuurherstel
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Beheeraspect Natuurherstel

De werkgroep van dit beheeraspect is de afgelopen maanden aan de slag gegaan met vervolgacties rond een vooralsnog vastgestelde top 3 van wenselijke natuurherstelmaatregelen. Het gaat onder andere over de ontwikkeling van zeegrasvelden. Rijkswaterstaat, lid van de werkgroep, is bezig met het opstellen van een projectplan, waaruit duidelijk moet worden wat er voor nodig is om deze natuurherstelmaatregel in gang te zetten. Dit voorstel wordt de komende maanden getoetst bij de overige beheerders, partners en opdrachtgevers van de Beheerautoriteit. Daarnaast is de werkgroep andere natuurherstelmaatregelen aan het verkennen, waaronder het realiseren van zoet-zout verbindingen. 

Icoon beheeraspect vergunningverlening
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Beheeraspect Vergunningverlening

De beleidsmedewerkers van de Beheerautoriteit werken momenteel aan een volgende versie van de rapportage Quick Scan Vergunningverlening. Op de conceptversie zijn door betrokken partijen meer dan honderd verschillende opmerkingen gemaakt. Het gaat hier bijvoorbeeld om tekstsuggesties, verhelderende vragen en standpunten. Stuk voor stuk opmerkingen die zorgen dat het rapport scherper en beter wordt. Tijdens de bijeenkomst met het Beheerderscollectief hebben de beheerders meegedacht over de dilemma’s en uitdagingen die de Quick Scan als proces opleveren. In maart worden de conclusies getoetst bij de vergunningverlenende beheerders. In april ontwikkelen we met hen de aanbevelingen voor vervolg. In mei en juni bespreken we het bijgewerkte rapport onder meer met het Beheerderscollectief en onze opdrachtgevers.

Onderdelen en vorm van het Integraal Beheerplan

In de afgelopen periode organiseerde de Beheerautoriteit verschillende strategische sessies met de leden van het Beheerderscollectief. In deze sessies stond de strategie van het Integraal Beheerplan voor de Waddenzee centraal, waarbij we zowel de inhoudelijke onderdelen als de vorm met elkaar behandelden. Het resultaat van deze sessies presenteerden we tijdens de bijeenkomst met het Beheerderscollectief. Het team van de Beheerautoriteit gaat de beheerders de komende tijd verder faciliteren bij het vormgeven, structureren en invullen van het dynamische en actiegerichte Integraal Beheerplan.

De volgende bijeenkomst van het Beheerderscollectief Waddenzee vindt plaats in mei. Ondertussen werken de beheerders in kleinere groepen verder aan de verschillende beheeraspecten.

Verbonden aan