Ons goede voornemen voor 2021?

De natuurkwaliteit van de Waddenzee verbeteren. In 2021 zet de Beheerautoriteit Wadddenzee deze missie onverminderd door, in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers, beheerders van de Waddenzee en andere betrokken partijen. Hiervoor heeft het team van de Beheerautoriteit Waddenzee, onder leiding van de twee directeuren Christine Wijshake en Marre Walter, sinds de start in maart 2020 een stevige basis gelegd. In deze eerste nieuwsbrief lees je meer over de integrale aanpak.

Lancering website Beheerautoriteit Waddenzee

Heb jij de gloednieuwe website van de Beheerautoriteit Waddenzee al gezien? Sinds december 2020 staat deze live. Je vindt er allerlei achtergrondinformatie en actuele berichten. Niets missen? Meld je dan aan voor deze maandelijkse nieuwsbrief en volg ons op Twitter en LinkedIn.

Neem direct een kijkje op de website

Aan de slag met het Beheerderscollectief Waddenzee

De Beheerautoriteit Waddenzee werkt nauw samen met diverse beheerders van de Waddenzee. Deze beheerders hebben zich verenigd in het Beheerderscollectief Waddenzee (BCW). In 2020 heeft dit samenwerkingsverband de eerste stappen gezet om invulling te geven aan het Integraal Beheerplan van de Waddenzee. 

Lees meer over het Beheerderscollectief Waddenzee

Beheerderscollectief Waddenzee tijdens een bijeenkomst in september 2020
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Gezamenlijk het Integraal Beheerplan ontwikkelen

In het Integraal Beheerplan komen de afspraken die de leden van het Beheerderscollectief Waddenzee met elkaar maken. Deze afspraken draaien om de integratie van natuur-, vis- en waterbeheer van de Waddenzee, gekoppeld aan acht vastgestelde beheeraspecten. Voor het beheeraspect vergunningverlening zijn we momenteel bijvoorbeeld volop bezig met een zogenoemde Quick Scan. Benieuwd hoe het met de andere beheeraspecten gaat? Op onze website lees je hier binnenkort meer over.

De acht beheeraspecten die aan bod komen in het Integraal Beheerplan.
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Terugblik op de opdrachtgeversoverleggen

De Beheerautoriteit Waddenzee werkt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Tijdens de opdrachtgeversoverleggen bespreken de twee directeuren de laatste ontwikkelingen met deze opdrachtgevers. Ook wordt de opdrachtgevers zo nodig gevraagd om besluiten te nemen.

Lees wat er tijdens de opdrachtgeversoverleggen is besproken

Trilaterale Task Group World Heritage

Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau werkt de Beheerautoriteit Waddenzee samen om de natuurkwaliteit te verbeteren. We maken deel uit van de Task Group World Heritage, een trilaterale samenwerking tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. Samen ontwikkelen we het Single Integrated Management Plan (SIMP), een integraal beheerplan voor het Waddengebied dat over de landsgrenzen heen reikt. De komende maanden wordt dit plan verder uitgewerkt. We houden je hierover op de hoogte via onze nieuwsbrief en website.

Jaarplan 2021: laatste puntjes op de i

Eind 2020 hebben de twee directeuren samen met het team van de Beheerautoriteit Waddenzee het jaarplan voor 2021 opgesteld. Dit gebeurde in overleg met onder andere de opdrachtgevers, het Beheerderscollectief Waddenzee en het Omgevingsberaad Waddengebied. In het opdrachtgeversoverleg van 4 februari 2021 wordt het Jaarplan 2021 definitief vastgesteld, waarna we het document op onze website zullen delen.

Marre Walter, Directeur Beheer, krijgt uitleg van twee beheerders van de Waddenzee.
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Verbonden aan