Bijeenkomsten van het Beheerderscollectief Waddenzee

De Beheerautoriteit Waddenzee werkt nauw samen met diverse beheerders van de Waddenzee. Deze beheerders hebben zich in 2020 verenigd in het Beheerderscollectief Waddenzee. Tijdens (digitale) bijeenkomsten werken de leden gezamenlijk aan het opstellen van het Integraal Beheerplan.

In september en november 2020 organiseerde de Beheerautoriteit Waddenzee twee bijeenkomsten met het Beheerderscollectief Waddenzee. Tijdens deze intensieve en waardevolle dagen gingen Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen, Landschap Noord-Holland, Het Groninger Landschap en ‘t Fryske Gea met elkaar in gesprek. Ook vond afstemming plaats met het bestuur van de Vereniging van Overeigenaren en Gebruikers in Groningen.

Beheerderscollectief Waddenzee tijdens een bijeenkomst in september 2020
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee
Het Beheerderscollectief Waddenzee op Schiermonnikoog.

Naar Schiermonnikoog in september 2020

De 24-uursbijeenkomst op 17 en 18 september 2020 draaide om het scherp krijgen van ieders rol, het maken van afspraken over samenwerken en het vormen van werkgroepen rondom de beheeraspecten gastheerschap, toezicht en handhaving, vergunningverlening en natuurherstel. De beheerders scharen zich achter de strategie die de Beheerautoriteit Waddenzee voorstelt. Daarmee wordt het uitgangspunt voor de beheeropgaven en beheervraagstukken dat de Waddenzee een gezamenlijk eigendom is. Vanuit die gedachte is de kans groter dat het beheer echt duurzaam wordt vormgegeven.
 

Geplande bijeenkomsten

In januari 2020 ontmoeten de leden van het Beheerderscollectief Waddenzee elkaar weer tijdens een digitale bijeenkomst. In de tussentijd zijn er verschillende overleggen in kleinere samenstellingen, waaronder een aantal werkgroepen rondom de beheeraspecten van het Integraal Beheerplan.

Verbonden aan