Nieuwsbrief februari 2021: Agenda voor het Waddengebied 2050 ondertekend, Quick Scan Vergunningverlening en meer

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de Toogdag voor de Wadden en lees je over het Beheerderscollectief Waddenzee, de Quick Scan Vergunningverlening en onze trilaterale samenwerking. En ken je onze nieuwe beleidsmedewerker Maarten al?  We stellen hem graag even aan je voor.

Terugblik op de Toogdag voor de Wadden

Tijdens de Toogdag voor de Wadden, op 3 februari, ondertekenden ruim vijftig organisaties de Agenda voor het Waddengebied 2050. Onder hen de Beheerautoriteit Waddenzee. De agenda stippelt de koers voor het Waddengebied uit voor de komende dertig jaar, waarin de beheerders waar we mee samenwerken een sleutelrol spelen. 

Marco Glastra, directeur van het Groninger Landschap en lid van het Beheerderscollectief Waddenzee, weet het tijdens de talkshow mooi te verwoorden: “De Waddenzee is groter dan ons allemaal. We moeten niet een strijd voeren om wie de Waddenzee gaat beheren, maar het samen doen.”

Lees hier het verslag van de Toogdag voor de Wadden

Marco Glastra spreekt tijdens Toogdag voor de Wadden

Aan de slag met het Beheerderscollectief Waddenzee

Op 11 januari kwam het Beheerderscollectief Waddenzee weer digitaal bijeen. Tijdens deze bijeenkomst stemden we het Jaarplan 2021 van de Beheerautoriteit Waddenzee af met de beheerders. Verder gingen zij in kleine groepen aan de slag met het concretiseren van de beheeraspecten Natuurherstel, Toezicht & handhaving en Gastheerschap. 

Rondom deze beheeraspecten worden er binnen de bijbehorende werkgroepen steeds meer stappen gezet. In deze fase draait het nog vooral om het maken van procesafspraken, het aanbrengen van focus en het verkennen van de inhoudelijke onderwerpen die de beheerders samen op gaan pakken.
 

Het Beheerderscollectief Waddenzee tijdens een tweedaagse op Schiermonnikoog in 2020.
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Update over de Quick Scan Vergunningverlening

Hoe effectief en efficiënt is het vergunningverleningsproces rondom activiteiten boven, in en op de Waddenzee? Op deze vraag gaat de Quick Scan Vergunningverlening van de Beheerautoriteit Waddenzee antwoord geven. Onze beleidsmedewerkers Esther Klaver en Maarten Nijenhuis gingen hierover in gesprek met medewerkers van 15 verschillende organisaties, die als vergunningverlener, -aanvrager of natuurorganisatie bij het vergunningverleningsproces betrokken zijn. Het resultaat is een overzichtelijk rapport, nu nog een conceptversie, dat de komende maand verder aangescherpt gaat worden.

Onze nieuwe beleidsmedewerker: Maarten Nijenhuis

Hij zit inmiddels al tot over zijn oren in de beheeraspecten en voor de beheerders is hij al een bekend gezicht: Maarten Nijenhuis. We zouden bijna vergeten dat hij pas sinds 4 januari onderdeel uitmaakt van het team van de Beheerautoriteit. Daarom stellen we onze nieuwe beleidsmedewerker Maarten graag even aan je voor. 

Maarten werkte jarenlang voor een grote verzekeringsmaatschappij, tot hij drie jaar geleden besloot om zich meer te gaan richten op zijn grote passie: natuur. Hij begon met de deeltijd HBO-opleiding Bos- en Natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Een ideale combinatie met werken voor de Beheerautoriteit, omdat hij hier nauw samenwerkt met verschillende natuurbeheerders. Als Maarten niet aan het werk of aan het studeren is, dan trekt hij graag de natuur in met zijn vrouw en twee dochters. Zijn favoriete plekje in het Waddengebied is Schiermonnikoog, waar hij al van jongs af aan geregeld komt.

Beleidsmedewerker Maarten Nijenhuis
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Trilaterale samenwerking rondom de Waddenzee

Op verzoek van UNESCO werken Duitsland, Denemarken en Nederland aan een trilateraal beheerplan voor de Waddenzee: het Single Integrated Management Plan (SIMP). Het SIMP focust op een aantal bedreigingen van het Werelderfgoed: toerisme, (duurzame) energie, kustbescherming, visserij en scheepvaart. Het SIMP beoogt een goed overzicht te geven van de bestaande plannen en de inrichting van trilaterale activiteiten. In de huidige conceptversie ontbreken trilaterale afspraken echter nog, terwijl het SIMP juist hier meerwaarde kan creëren. 

Om tot deze trilaterale afspraken te komen, organiseert de Beheerautoriteit de komende maanden een aantal werksessies met beheerders van de Waddenzee. De resultaten van de werksessies brengen we in als input voor de definitieve versie van het SIMP, nadat ze zijn voorgelegd aan het Beheerderscollectief Waddenzee.

Verbonden aan