Blik op de toekomst tijdens de Toogdag voor de Wadden

Tijdens de Toogdag voor de Wadden, die op woensdag 3 februari plaatsvond, wierpen verschillende betrokken partijen een blik op de toekomst. Hoe gaan we samen zorgen dat het Waddengebied, een bijzonder stukje Werelderfgoed, zo goed mogelijk behouden blijft? Het Waddenfonds en het Omgevingsberaad Waddengebied namen de organisatie van de dag voor hun rekening. De Beheerautoriteit Waddenzee was uiteraard van de partij.

Samen zorgen voor het Waddengebied

De plenaire talkshow, gepresenteerd door Welmoed Sijtsma, is via een livestream bij te wonen. Demissionair ministers Carola Schouten en Cora van Nieuwenhuizen zijn te zien op een groot scherm, vanachter hun bureau in Den Haag. Zij benadrukken beiden hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met het Waddengebied, maar erkennen ook hoe ingewikkeld dit kan zijn, vanwege de vele partijen die erbij betrokken zijn.

Schouten vertelt welke rol de Beheerautoriteit Waddenzee hierin speelt: “We hebben de verschillende beheerders nu aan tafel. Onder leiding van de Beheerautoriteit bekijken zij: hoe kunnen we elkaar helpen en versterken? Geen dubbel werk doen, maar het beheer goed op elkaar afstemmen.”

Demissionair ministers van LNV en IenW spreken tijdens Toogdag voor de Wadden
Demissionair minister Carola Schouten (LNV) en Cora van Nieuwenhuizen (IenW) spreken tijdens de Toogdag voor de Wadden

Voordelen van de nieuwe governance

Brok ziet het nieuwe bestuurlijke model als een grote verbetering: “Er is veel interactie mogelijk in de nieuwe governance van het Waddengebied. Waarbij we niet alleen naar elkaar luisteren, maar waar de bereidheid is om elkaar te verstaan.” Van Nieuwenhuizen onderschrijft dit: “Wij willen niet vanuit Den Haag bepalen wat goed is voor het Waddengebied, maar juist samenwerken met partijen daar.”

Nieuwe Governance
De nieuwe Governance van de Waddenzee

Samen toewerken naar integraal beheer

Marco Glastra, directeur van het Groninger Landschap, neemt deel aan de talkshow als lid van het Beheerderscollectief Waddenzee. Ook hij benadrukt het belang van samenwerken: “De Waddenzee is groter dan ons allemaal. We moeten niet een strijd voeren om wie de Waddenzee gaat beheren, maar het samen doen. Oftewel het idee van ‘commoning’.”

Glastra vertelt verder hoe de beheerders van de Waddenzee er het afgelopen jaar voor hebben gezorgd dat alle neuzen dezelfde kant op staan. “Nu is het tijd om praktisch aan de slag te gaan. De beheerders werken samen aan een Integraal Beheerplan, onder leiding van de Beheerautoriteit, zodat we straks kunnen werken als waren wij één beheerder.”

Marco Glastra spreekt tijdens Toogdag voor de Wadden
Marco Glastra over het Integraal Beheerplan en het werken als één beheerder

Agenda voor het Waddengebied 2050 ondertekenen

De talkshow wordt afgesloten met het ondertekenen van de Agenda voor het Waddengebied 2050. Deze agenda stippelt de koers uit voor de komende dertig jaar. Vertegenwoordigers van meer dan vijftig betrokken organisaties bekrachtigen de gebiedsagenda door de instemmingsverklaring te ondertekenen. Onder hen ook de twee directeuren van de Beheerautoriteit Waddenzee, Christine Wijshake en Marre Walter.

Tekenmoment Agenda voor het Waddengebied 2050 tijdens Toogdag voor de Wadden
Alle deelnemende partijen bekrachtigen hun kopie van de Agenda voor het Waddengebied 2050

Om de samenwerking te beklinken, brengen alle deelnemers van de talkshow, vanuit de studio of vanachter hun scherm, een toost uit. Met een typisch Waddenbiertje, de Slikwerker, in de hand: “Proost!”.

Toogdag voor de Wadden terugkijken

Wil je de hele talkshow van de Toogdag voor de Wadden terugkijken? Dat kan via deze link.

Verbonden aan