Opdrachtgevers in beeld: Jaap Slootmaker

Jaap Slootmaker vertegenwoordigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) als mede-opdrachtgever van de Beheerautoriteit Waddenzee. Hoe kijkt hij naar de governance van het Waddengebied, de samenwerking tussen de opdrachtgevers en het Integraal Beheerplan?

Vraagstukken rondom de Waddenzee

Slootmaker is sinds september 2020 directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van IenW. Daarvoor was hij ruim 16 jaar werkzaam bij Rijkswaterstaat, die onder dit ministerie valt en een beheerder van de Waddenzee is.

De vraagstukken die hij als opdrachtgever van de Beheerautoriteit tegenkomt zijn voor hem daarom allesbehalve onbekend. “Wat wel nieuw is, is de structuur en ordening die hieromheen zijn aangebracht dankzij de nieuwe governance van het Waddengebied. De onderlinge afstemming rondom belangrijke vraagstukken is nu beter georganiseerd. De lijnen zijn korter, waardoor je de integraliteit makkelijk kunt bewaken. Bovendien zitten de juiste partijen aan tafel. Het is bijvoorbeeld wel zo handig dat het ministerie van IenW als opdrachtgever van Rijkswaterstaat ook opdrachtgever van de Beheerautoriteit is.”

Jaap Slootmaker
Beeld: ©Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Jaap Slootmaker, directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van IenW

Samenwerking binnen de Beheerautoriteit

Naast het ministerie van IenW zijn het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies de opdrachtgevers van de Beheerautoriteit. De samenwerking tussen deze vijf partijen verloopt tot nu toe goed, volgens Slootmaker. “We zetten ons natuurlijk allemaal graag in voor dat schitterende Waddengebied, dus dat bindt. Daarbinnen heeft iedereen zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Als we allemaal een klein beetje meebewegen, dan blijven we elkaar wel vinden en komen we tot een goede en effectieve samenwerking.”

Het was het afgelopen jaar, waarin de Beheerautoriteit van start ging, wel even zoeken hoe je deze samenwerking met elkaar vormgeeft, vertelt Slootmaker. “Het is uiteraard altijd even aftasten wanneer je een nieuwe samenwerking aangaat. En het was natuurlijk ook niet het makkelijkste jaar om in te beginnen, laten we dat ook niet vergeten. Door corona konden we elkaar bijna niet treffen, wat natuurlijk niet helpt als je elkaar probeert te vinden. Gelukkig gaan de overleggen ook digitaal heel goed.”

Spanning tussen beleid en beheer

Of het ook allemaal snel genoeg gaat? “Beleidsvorming vergt veel overleg, je hebt een bepaalde dynamiek nodig om tot afspraken te komen. Vanuit de uitvoering kan dit leiden tot ongeduld, wat heel logisch is. Een zekere spanning tussen beleid en uitvoering zie je overal. Uiteraard moet het praten en overleggen op een gegeven moment wel gaan stollen. Als opdrachtgevers is het namelijk aan ons om niet alleen richting te geven, maar ook om te zorgen dat ambities worden waargemaakt.”

Integraal Beheerplan voor de Waddenzee

Het Integraal Beheerplan is de grootste ambitie van de Beheerautoriteit. “Dit plan is meer dan een stuk papier of digitaal document. Hierin uit zich ook hoe we elkaar als verschillende partijen vanuit verschillende verantwoordelijkheden vinden en wat we concreet gaan doen. Daarvoor is het kader gezet, nu moeten we het samen gaan vullen. In het Jaarplan 2021 van de Beheerautoriteit is hier best een ambitieus plan voor neergezet, dat is waar het nu op aankomt.”

Verbonden aan