Opdrachtgevers in beeld: Cees Loggen

Gedeputeerde Cees Loggen vertegenwoordigt de provincie Noord-Holland als mede-opdrachtgever van de Beheerautoriteit Waddenzee. Hoe kijkt hij naar zijn rol, naar de nieuwe governance van het Waddengebied en naar wat er al is bereikt?

Waddengebied vraagt om maatwerk

Provincie Noord-Holland zit samen met de provincies Fryslân en Groningen en met de ministeries van LNV en IenW aan tafel bij het opdrachtgeversoverleg. Loggen: “Daar zit de grote meerwaarde in van de Beheerautoriteit, dat de drie provincies die verantwoordelijk zijn voor de Waddenzee samen met het Rijk zorgen dat hier evenwichtig beheer kan plaatsvinden. Een eenvoudige one size fits all benadering werkt daar niet, goed beheer in het enorme speelveld aan stakeholders en belangen vraagt om maatwerk.”

Daarbij helpt het wanneer de opdrachtgevers werken als waren zij één opdrachtgever, volgens Loggen. “Wij als vijf overheden gaan als het ware met één mond praten doordat we samen de opdrachtgevers vormen. Ik denk dat dat goed is. We geven daarmee een eenduidig bestuurlijk signaal af: zo gaan we het doen.”

Gedeputeerde Loggen vertegenwoordigt de provincie Noord-Holland
Beeld: ©Provincie Noord-Holland
Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland

Nieuwe governance is overzichtelijker

De start van de Beheerautoriteit in maart 2020 vormde de laatste stap in het realiseren van de nieuwe governance van het Waddengebied. Onderdeel hiervan zijn ook het Bestuurlijk Overleg Waddengebied en het Omgevingsberaad Waddengebied. Loggen: “In het Bestuurlijk Overleg gaat het over het beleid voor het hele Waddengebied, terwijl de Beheerautoriteit alleen gaat over het beheer van de Waddenzee. Het is een bewuste keuze geweest om dat van elkaar te scheiden. Hiermee is het overzichtelijker geworden, waardoor je rust kunt creëren en verschillende belangen goed kunt afwegen.”

Inmiddels ruim een jaar verder kijkt Loggen over het algemeen positief terug op de beginperiode. “Ik heb bewondering en respect voor de manier waarop de beide directeuren van de Beheerautoriteit het complexe veld rondom de Waddenzee als een kluwen aan het ontrafelen zijn. Dat hebben zij op hun eigen manier gedaan binnen dat bijzondere krachtenveld. Met een zekere diplomatieke vasthoudendheid, op een toch wel innemende manier, weten zij partijen op één lijn te brengen.”

Van de oppervlakte naar de diepte

Maar we zijn er nog niet. Er valt volgens Loggen nog genoeg vooruitgang te boeken in het komende jaar: “Als ik heel eerlijk ben, dan hebben we nu nog redelijk aan de oppervlakte geopereerd. We hebben een mooi, vastgesteld jaarplan en er is rust en focus. Volgens mij is nu de uitdaging om de diepte in te gaan. Bijvoorbeeld door aan de hand van een aantal concrete voorbeelden te laten zien wat de toegevoegde waarde is van een Integraal Beheerplan.”

Verbonden aan