Opdrachtgevers in beeld: Henk Staghouwer

De provincie Groningen is een van de opdrachtgevers van de Beheerautoriteit Waddenzee. Henk Staghouwer, gedeputeerde van Groningen, vertegenwoordigt deze Waddenprovincie in het opdrachtgeversoverleg: “De Beheerautoriteit voelt toch een beetje als mijn kindje, ik ben blij dat het nu op deze manier is vormgegeven.”

De Beheerautoriteit Waddenzee werkt in opdracht van de ministeries van LNV en IenW en de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. In een reeks nieuwsberichten brengen we de opdrachtgevers in beeld en lichten we ze één voor één uit.

Henk Staghouwer
Beeld: ©Provincie Groningen
Gedeputeerde Staghouwer

Gedeputeerde Staghouwer stond aan de wieg van de Beheerautoriteit: “Acht jaar geleden liet ik in een collegeprogramma in Groningen optekenen dat het Waddengebied één aanspreekpunt nodig heeft. In 2017 is dat vertaald naar het Regeerakkoord, waarin is opgenomen dat er één beheerautoriteit voor de Waddenzee komt die een integraal beheerplan uitvoert. We zijn inmiddels een jaar onderweg met de Beheerautoriteit Waddenzee, het gevolg daarvan.”

Goed beheer van Waddenzee is hoofdzaak

Er is in de afgelopen jaren een flinke vooruitgang geboekt als het gaat om goed beheer van de Waddenzee, volgens Staghouwer. “Er was eerst veel onduidelijkheid over wie waarover ging. De lijnen zijn nu helder en kort, waardoor het veel eenvoudiger is om na te gaan of afspraken worden uitgevoerd. Daardoor kan ik beter verantwoording afleggen naar mijn Staten en laten zien: zo hebben we het met elkaar gedaan.”

Staghouwer is met name te spreken over de stevigere rol die de provincies hierbij innemen: “Hoofdzaak is goed beheer van de Waddenzee. Ik vind het belangrijk dat wij als mede-opdrachtgever en als een van de Waddenprovincies verantwoordelijk zijn voor de aansturing van Beheerautoriteit Waddenzee. Aan tafel met de andere Waddenprovincies en het Rijk kan ik vertegenwoordigen wat er vanuit onze provincie als belangrijk wordt geacht als het gaat om het Waddengebied. En vervolgens samen keuzes maken over welke kant we op willen.”

Opmaat naar Integraal Beheerplan Waddenzee

Op het eerste jaar van de Beheerautoriteit kijkt Staghouwer positief terug: “Het was even zoeken, onder meer naar elkaars rol, omdat hier natuurlijk geen vast format voor is. Inmiddels ligt er een jaarplan dat als opmaat kan dienen voor het Integraal Beheerplan. En dat is wel een mijlpaal te noemen, vind ik. Het geeft een hoop helderheid over waar iedereen verantwoordelijk voor is. Bovendien loopt de samenwerking goed, het is een gelijkwaardig speelveld en dat vind ik belangrijk.”

Vanuit zijn rol als bestuurder kijkt Staghouwer ernaar uit om zich de komende tijd verder bezig te houden met bestuurlijke vragen rondom de inrichting van beheer. Bijvoorbeeld wanneer er een voorstel komt van beheerders over gezamenlijke extra inzet op het gebied van toezicht en handhaving. Daarbij zou dan een bestuurlijk standpunt moeten worden ingenomen over het wel of niet inzetten op extra toezicht en de financiering daarvan. Staghouwer: “Dat dit soms lastige besluiten zijn waarover de meningen kunnen verschillen, lijkt me alleen maar spannend.”

Verbonden aan