Nieuwsbrief juli 2021: senior strategisch adviseur gezocht, update beheeraspecten en beheerders aan het woord

De Beheerautoriteit Waddenzee zoekt een senior strategisch adviseur, je vindt de vacature in deze nieuwsbrief. Verder kun je lezen welke stappen de Beheerautoriteit samen met het Beheerderscollectief Waddenzee zet rondom de beheeraspecten natuurherstel, vergunningverlening, toezicht & handhaving en gastheerschap. Daarnaast delen verschillende beheerders hun visie op integraal beheer van de Waddenzee. 

Vacature bij de Beheerautoriteit: senior strategisch adviseur

Ben jij een senior strategisch adviseur die zich graag bezighoudt met maatschappelijke thema’s? Schakel jij moeiteloos van strategisch naar tactisch niveau? Zie jij een complex samenspel van diverse organisaties met soms tegenstrijdige belangen niet als beperking, maar juist als een boeiend krachtenspel? Dan is de Beheerautoriteit Waddenzee op zoek naar jou! Solliciteren op de functie van senior strategisch adviseur kan nog tot en met 25 juli.

Vacature Beheerautoriteit Waddenzee: senior strategisch adviseur

Werkgroep Natuurherstel: voorkomen bodemberoering

Het voorkomen van bodemberoering is benoemd als een van de drie prioriteiten door de werkgroep Natuurherstel, naast het herstellen van biobouwers (zeegras) en het realiseren van grootschalige zoet-zoutverbindingen. In de werkgroep is, op basis van het rapport van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), het gesprek gevoerd over mogelijke vervolgstappen in het kader van bodemberoering. PRW is nauw betrokken op dit onderwerp en deze goede samenwerking lijkt tot een mooie invulling van het Integraal Beheerplan voor de Waddenzee te leiden.

Icoon beheeraspect natuurherstel
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Verbeterd Waddenzeebeheer: wat hebben de Waddenprovincies hiervoor nodig?

Scherpe gesprekken voeren en duidelijke keuzes maken. Dat is volgens Arie Piet van de provincie Fryslân nodig om het beheer en de natuurkwaliteit van de Waddenzee te verbeteren. Als lid van het Beheerderscollectief Waddenzee reflecteert hij op de rol die de Waddenprovincies hierin spelen.

Verbeterd Waddenzeebeheer: wat hebben de Waddenprovincies hiervoor nodig?

Arie Piet (Provincie Fryslân) en Ernest Briët (Landschap Noord-Holland) in gesprek
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Toezicht, handhaving en gastheerschap: van huidig naar gewenst

De werkgroep die zich richt op de beheeraspecten toezicht, handhaving en gastheerschap is bezig met het verkrijgen van overzicht. Met de meeste partijen die een rol spelen op het gebied van toezicht en handhaving op de Waddenzee zijn inmiddels interviews afgenomen. De werkgroep gaat na de zomervakantie verder met het in kaart brengen van de gewenste situatie, waarbij er gekeken wordt naar de capaciteit die benodigd is voor toezicht en handhaving op de Waddenzee en welke onderwerpen en gebieden hierbij (extra) aandacht nodig hebben.

Beheeraspecten Toezicht & Handhaving en Gastheerschap
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Samen met kweldereigenaren de natuurkwaliteit verbeteren

In de Groninger kweldergebieden is de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers (VOG) betrokken bij het verbeteren van de natuurkwaliteit. Klaas Pieter Zuideveld, voorzitter van deze vereniging, maakt daarom onderdeel uit van het Beheerderscollectief Waddenzee. Hij licht toe welke rol de VOG precies speelt.

Samen met kweldereigenaren de natuurkwaliteit verbeteren

Kanoet in de Waddenzee
Beeld: ©Shutterstock / Shutterstock

Update Quick Scan Vergunningverlening

De Beheerautoriteit Waddenzee heeft de Quick Scan Vergunningverlening uitgevoerd en de conclusies uit het conceptrapport met de deelnemende bevoegde gezagen besproken. Zij zijn nu bezig om op basis hiervan aanbevelingen te ontwikkelen. Deze aanbevelingen moeten antwoord geven op de vraag wat beheerders in gezamenlijkheid willen oppakken, hoe zij dat willen doen en welke aanbevelingen de beheerders voor willen leggen aan het Opdrachtgeversoverleg van de Beheerautoriteit. Daarnaast zijn de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen in gesprek over de juridische reflectie van de Waddenacademie op het conceptrapport Quick Scan Vergunningverlening. In augustus en september wordt hieraan vervolg gegeven.

Icoon beheeraspect vergunningverlening
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Samen met Rijkswaterstaat op weg naar beter beheer van de Waddenzee

In de laatste jaren ziet René Breukel van Rijkswaterstaat dat er binnen en buiten zijn organisatie meer nadruk komt te liggen op natuur: “De tijd lijkt rijp te zijn om serieus iets voor de natuur te doen.” In een blog vertelt hij samen met collega Sander Winckels welke ontwikkelingen nog meer helpen om tot een Integraal Beheerplan voor de Waddenzee te komen.

Samen met Rijkswaterstaat op weg naar beter beheer van de Waddenzee

De Waddenzee is UNESCO Werelderfgoed
Beeld: ©Rijkswaterstaat

Verbonden aan