Donné Slangen

Donné Slangen

Donné Slangen

Functie
Voorzitter Opdrachtgeversoverleg
Werkt bij
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Donné Slangen is voorzitter van het opdrachtgeversoverleg van de Beheerautoriteit Waddenzee en het dagelijks aanspreekpunt voor de directie. Hij is werkzaam als waarnemend Directeur-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Verbonden aan