Bijeenkomst voor kombergingswerkgemeenschappen Midden en West 25 april 2024

Op donderdag 25 april was er een bijeenkomst voor de werkgemeenschap komberging Marsdiep Eierlandse Gat, Vlie en Borndiep Pinkegat in het Wadden Center in Kornwederzand.

Pieter Ros van de Veiligheidsregio Friesland had een presentatie gegeven over de CRW (Coordinatie Regeling Waddenzee) Rampen en Incidenten.

Erik Bruins Slot van de provincie Fryslân gaf een presentatie over Swimway en de ecologische noodzaak daarvan. Daarnaast gaf hij uitleg over ecologische en hydraulische systeemwerking en de vertaling van de ecologische eisen in zand, stenen en beton. Ook de klimaatverandering – zeespiegelstijging kwam hierbij ter sprake.

Van deze prachtige dag is een mooie aftermovie gemaakt.

Verbonden aan