Beheer in beeld: Waddenprofessionals onder elkaar

Op pad op het Wad

Soms moet je er een dagje samen op uit. Neus in de wind, blik op de horizon. Of een blik op elkaar. Op 14 maart was het zover voor de natuurbeheerders van het Waddengebied. Alle partijen waren vertegenwoordigd en met deze groep Waddenprofessionals maakte de Beheerautoriteit de oversteek naar Terschelling, waar Joeri Lamers van Staatsbosbeheer ze onder zijn hoede nam.

Op naar het Groene Strand en de Noordsvaarder, waar het onder andere ging over het project Waterpracht, strandrijden en kweldervorming. Op het strand vertelden Mirjam Bakker van Rijkswaterstaat en onze eigen Maarten Nijenhuis (die je elders in deze nieuwsbrief terugziet) over de kwelderwerkgroep en hoe we daarin samen optrekken.  

Halverwege de dag was het tijd voor een werklunch. Egge Jan de Jonge van Defensie gaf een toelichting op het rapport ‘Ruimte voor Defensie’, waarna de beheerders in gesprek gingen over het ecologisch streefbeeld Waddenzee dat in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren wordt opgesteld.

Na de lunch bracht de strandbus het gezelschap naar de Boschplaat en  Cupido’s Polder. De bus maakte verschillende stops, zodat er ruimte was voor gesprekken over de Boschplaatvisie, afslag bij  Cupido’s Polder en een presentatie van Tjebbe Stelwagen over het project Waakvogels.

Henri Geerards van Rijkswaterstaat Noord-Nederland maakte een mooie aftermovie van deze Beheerdersdag

Op pad op het Wad

Soms moet je er een dagje samen op uit. Neus in de wind, blik op de horizon. Of een blik op elkaar. Op 14 maart was het zover voor de natuurbeheerders van het Waddengebied. Alle partijen waren vertegenwoordigd en met deze groep Waddenprofessionals maakte de Beheerautoriteit de oversteek naar Terschelling, waar Joeri Lamers van Staatsbosbeheer ze onder zijn hoede nam.

Op naar het Groene Strand en de Noordsvaarder, waar het onder andere ging over het project Waterpracht, strandrijden en kweldervorming. Op het strand vertelden Mirjam Bakker van Rijkswaterstaat en onze eigen Maarten Nijenhuis (die je elders in deze nieuwsbrief terugziet) over de kwelderwerkgroep en hoe we daarin samen optrekken.  

Halverwege de dag was het tijd voor een werklunch. Egge Jan de Jonge van Defensie gaf een toelichting op het rapport ‘Ruimte voor Defensie’, waarna de beheerders in gesprek gingen over het ecologisch streefbeeld Waddenzee dat in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren wordt opgesteld.

Na de lunch bracht de strandbus het gezelschap naar de Boschplaat en  Cupido’s Polder. De bus maakte verschillende stops, zodat er ruimte was voor gesprekken over de Boschplaatvisie, afslag bij  Cupido’s Polder en een presentatie van Tjebbe Stelwagen over het project Waakvogels.

Henri Geerards van Rijkswaterstaat Noord-Nederland maakte een mooie aftermovie van deze Beheerdersdag

Verbonden aan