Advies over Hand aan de Kraan - Beheerautoriteit Waddenzee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een wetenschappelijk panel ingesteld om het ‘hand aan de kraan’-principe voor mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee te evalueren. Op 8 januari 2021 heeft het Adviescollege haar advies uitgebracht, getiteld ‘De toekomst van de Hand aan de Kraan – omgaan met onzekerheden’. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Beheerautoriteit Waddenzee gevraagd om hierop een reactie te geven. Deze reactie is meegestuurd als bijlage met de Kamerbrief van minister Blok over de evaluatie van het hand aan de kraan-principe.

Verbonden aan