Op de agenda: Commissiedebat Wadden en Waddendiner

Op woensdag 13 oktober is er een Commissiedebat Wadden in de Tweede Kamer. Het Jaarplan 2021 van de Beheerautoriteit Waddenzee staat dan op de agenda. 

Verzamelbrief Wadden

Ter voorbereiding op het Commissiedebat Wadden is er een Verzamelbrief Wadden opgesteld. Hiermee informeren minister Schouten (LNV) en minister Visser (IenW) de Kamerleden over verschillende onderwerpen rondom de Waddenzee. 

In deze verzamelbrief komt de voortgang van de Beheerautoriteit Waddenzee aan bod. Verder is er aandacht voor onder meer het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 en de stand van zaken van de moties over de Agenda voor het Waddengebied 2050. Ook staat er in de brief informatie over de aanlanding van de kabel voor het windpark ten noorden van de Waddeneilanden en gaswinning onder de Waddenzee, locatie Ternaard.

Icoon beheeraspect Werelderfgoed
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Waddendiner

Aan de vooravond van het Commissiedebat Wadden vindt de tweede editie van het Waddendiner plaats in Nieuwspoort Den Haag. Hier komen bewoners, vrijwilligers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen die betrokken zijn bij het Waddengebied. Directeuren Marre Walter en Christine Wijshake wonen het diner bij namens de Beheerautoriteit Waddenzee.

Verbonden aan