Waddenacademie publiceert overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust

De Waddenacademie heeft een overzicht gepubliceerd van actuele (grote) programma’s, projecten, plannen en onderzoek voor klimaatadaptatie en natuurontwikkeling langs de Waddenkust. Het overzicht is bedoeld om betrokken bestuurders en belanghebbenden te ondersteunen bij de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor een klimaatbestendig en leefbaar Waddengebied.

Scholeksters aan de kust van de Waddenzee
Beeld: ©Ministerie IenW / Fotograaf: Jolanda Goossens
Scholeksters aan de kust van de Waddenzee

Dr. Jantsje van Loon-Steensma, universitair docent klimaatadaptie en nature-based flood protection aan Wageningen University & Research (WUR), heeft het overzicht op verzoek van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en de Waddenacademie gemaakt. 

Het overzicht is gebaseerd op actuele en relevante beleidsdocumenten, diverse overzichtswebsites van overheidsinstellingen, uitvoeringsinstanties, NGOs en andere partijen, maar vooral op gesprekken met deskundigen en vertegenwoordigers van de diverse lokale overheden, beheerders en belangenorganisaties.

Naast een overzicht van de belangrijke programma’s en projecten rond klimaatadaptie in het Waddengebied worden in het rapport een aantal recent ontwikkelde ideeën en visionaire concepten voor adaptatie aan lange-termijn (en extreme) klimaatverandering beschreven.

Bekijk hier het overzicht van de Waddenacademie.

Verbonden aan