Voorwaarden voor goed beheer Waddenzee volgens Landschap Noord-Holland

Ernest Briët maakt als directeur van Landschap Noord-Holland onderdeel uit van het Beheerderscollectief Waddenzee. Hoe kijkt hij terug op het afgelopen jaar en waar hoopt hij volgend jaar samen met de andere beheerders van de Waddenzee te staan?

Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland en lid van het Beheerderscollectief Waddenzee
Beeld: ©Landschap Noord-Holland
Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland en lid van het Beheerderscollectief Waddenzee

Beheerderscollectief op de goede weg

Het Beheerderscollectief Waddenzee is nu ruim een jaar op weg. Briët kijkt positief terug op dit eerste jaar: “We zijn inmiddels op een flink aantal punten in gesprek. Dit levert iets positiefs op. Er is onderling begrip, een goede verstandhouding en een gedeelde ambitie. Bovendien hebben we nu de juiste kring met partijen te pakken. We zijn op de goede weg en ik vind dat we echt al wel een paar successen hebben behaald.”

Samen een broedponton realiseren

Een voorbeeld van zo’n succes is het broedponton dat Landschap Noord-Holland samen met Rijkswaterstaat vorige maand plaatste in de Balgzandpolder bij Den Helder. Dit broedponton is een omgebouwde dekschuit die een veilige nestelplek biedt voor de visdief en noordse stern. In het Waddengebied zijn er te weinig veilige broedplekken, waardoor deze vogelsoorten in aantal afnemen. Een pilot van Rijkswaterstaat, waar ook het broedponton in de Balgzandpolder onderdeel van is, moet uitwijzen of dergelijke broedplaatsen kunnen bijdragen aan het herstel van de visdief en noordse stern in het Waddengebied.

Briët vertelt hoe deze samenwerking met Rijkswaterstaat tot stand kwam: “Dat begon in de aanloop naar de Beheerautoriteit Waddenzee, toen we allerlei discussies voerden over hoe beter beheer voor de Wadden eruit moet komen te zien. Daar kwam ik René Breukel tegen, die nu lid is van het Beheerderscollectief Waddenzee namens Rijkswaterstaat. Hij vroeg me destijds of Landschap Noord-Holland interesse had in een ponton. Het had in de praktijk nog behoorlijk wat voeten in aarde om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, maar ik ben blij dat het ponton er nu is. Ik zie dit overigens als een eerste, klein maar hoopgevend succesje. Het grote werk moet nog beginnen!”

Bij Balgzandpolder wordt het broedponton geplaatst.
Beeld: ©Dutchphoto (in opdracht van Landschap Noord-Holland en Rijkswaterstaat)
De plaatsing van het broedponton bij Balgzandpolder

Logica van ecologie voorop

Het is volgens Briët echter niet vanzelfsprekend dat het Beheerderscollectief Waddenzee deze positieve energie vast blijft houden. Daar is volgens hem een scherpe focus voor nodig, waarbij de gezamenlijke opdracht leidend is. “De logica van ecologie moet voorop staan: waar wint natuurgebied de Waddenzee het meeste mee? Zolang we met elkaar het gesprek in de ecologische taal voeren, dan brengen we onze, soms verschillende, perspectieven wel dicht bij elkaar. Uiteraard spelen politieke afwegingen soms een rol, maar die moeten niet de boventoon voeren.”

Bovendien is vertrouwen van groot belang bij deze samenwerking, volgens Briët. “Binnen de relatief kleine kring die nu het Beheerderscollectief vormt, kunnen we in vertrouwelijkheid gevoeligheden met elkaar delen en bespreken. Daardoor kunnen we betere afwegingen maken over waar we geld en energie op moeten zetten, omdat duidelijker is welke belangen meespelen. Je moet wel alles op tafel kunnen leggen. Alleen dan kun je komen tot gezamenlijkheid.”

Concrete stappen zetten met beheerders

Waar Briët hoopt dat het Beheerderscollectief over een jaar staat? “Dan zijn we hopelijk nog meer naar elkaar toegegroeid en is de energie op z’n minst hetzelfde gebleven. Ook hebben we tegen die tijd hopelijk heldere plannen gemaakt, bijvoorbeeld rondom grootschalige natuurherstelmaatregelen, en zetten we samen concrete stappen.”

Verbonden aan