Jaarplan 2021 van de Beheerautoriteit Waddenzee officieel gepubliceerd

Het Jaarplan 2021 van de Beheerautoriteit Waddenzee is vandaag officieel gepubliceerd. Je kunt hierin onder meer lezen over de strategie, de doelen voor 2021 en de organisatie. In dit nieuwsbericht lichten we alvast de belangrijkste onderdelen voor je uit. 

In het Jaarplan 2021 kijken we niet alleen vooruit, maar blikken we ook terug op het afgelopen jaar. Het jaar waarin de Beheerautoriteit Waddenzee van start ging, in maart 2020. Inmiddels een jaar verder kunnen we zeggen dat er een breed gedragen strategie aan de basis van onze samenwerkingen ligt, gebaseerd op “commoning”. Het raamwerk voor een Integraal Beheerplan staat en de neuzen binnen het Beheerderscollectief Waddenzee staan dezelfde kant op. 

In 2021 gaat de Beheerautoriteit voortbouwen op de basis die vorig jaar is gelegd. Hiervoor hebben we onszelf vier doelen gesteld:

Doel 1: Ontwikkelen van het Integraal Beheerplan

Het Integraal Beheerplan gaat de leidraad vormen voor het gezamenlijk beheer van de Waddenzee. In 2021 gaan de beheerders onder meer de doelen en uitgangspunten per beheeraspect verder definiëren en gezamenlijke afspraken vastleggen. Het team van de Beheerautoriteit faciliteert de beheerders bij de vormgeving, structurering en invulling van het Integraal Beheerplan. 

Foto: Vogelwachthut met plakaat Waddenzee Wereld Erfgoed
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Doel 2: Werken als waren wij één opdrachtgever

Het brede Waddenzee-belang staat voorop in de nieuwe governance van het Waddengebied. De opdrachtgevers zijn vertegenwoordigers van dit belang en handelen daar ook in 2021 naar, waarbij het team van de Beheerautoriteit ze ondersteunt. De Beheerautoriteit Waddenzee vervult verder een signalerende en agenderende rol tussen beheer en beleid. In 2021 wil de Beheerautoriteit de onderlinge relaties verder versterken en knelpunten tussen beheer en beleid inzichtelijk maken.

Doel 3: Werken als waren wij één beheerder

Met de beheerders van de Waddenzee zijn inmiddels grote stappen gezet richting een verbeterde samenwerking. Deze lijn wil de Beheerautoriteit in 2021 doorzetten. De beheerders voelen zich daardoor gezamenlijk verantwoordelijk voor de acht beheeraspecten, op zowel natuur-, vis- en waterbeheer, en zetten zich hier actief voor in.

Foto: Beheerderscollectief Waddenzee
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee
Het Beheerderscollectief Waddenzee

Doel 4: Doorontwikkelen van de Beheerautoriteit

Binnen de nieuwe governance van de Wadden vertegenwoordigt de Beheerautoriteit het gezamenlijk belang van het beheer van de Waddenzee. Deze positie, in relatie tot de andere partijen in de governance, moet in 2021 verder ontwikkeld en verstevigd worden. De Beheerautoriteit wil zichzelf stevig positioneren en daarmee rolzuiverheid creëren.

Wil je meer lezen over deze doelen en het volledige Jaarplan 2021 van de Beheerautoriteit Waddenzee inzien? Hieronder kun je het jaarplan downloaden.
 

Verbonden aan