Beheeraspect Werelderfgoed

Beheeraspect Werelderfgoed

Het beheeraspect Werelderfgoed draait om het onder de aandacht brengen van de bijzondere status van de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed. Met als doel positieve effecten te bereiken voor natuurbehoud en/of het medegebruik. De Beheerautoriteit is momenteel bezig met het verkrijgen van inzicht en overzicht rondom dit beheeraspect.

Wat speelt er rondom het beheeraspect Werelderfgoed?

Het verkrijgen van inzicht en overzicht rondom dit beheeraspect draait onder meer om het scheppen van helderheid over wat er precies onder het beheeraspect wordt verstaan, welke beheerders hier een bijdrage aan leveren en welke opdrachtgevers een rol spelen. Ook onderzoeken we de wijze waarop de coördinatiefunctie Werelderfgoed onderdeel zou kunnen zijn van de Beheerautoriteit en hoe de coördinatie van het Werelderfgoed een duurzame plek kan krijgen binnen de Waddengovernance.  

Daarnaast speelt de Beheerautoriteit een rol rondom het trilateraal op te stellen Single Integrated Management Plan (SIMP). Op verzoek van UNESCO werken Duitsland, Denemarken en Nederland aan dit trilaterale beheerplan voor de Waddenzee. Het SIMP focust op een aantal bedreigingen van het Werelderfgoed, namelijk toerisme, (duurzame) energie, kustbescherming, visserij en scheepvaart. Om tot trilaterale afspraken rondom deze onderwerpen te komen, haalt de Beheerautoriteit input op bij de Nederlandse beheerders van de Waddenzee.

Verbonden aan