Beheeraspect Vergunningverlening

Beheeraspect Vergunningverlening

Wat hebben bevoegde gezagen nodig om de vergunningverlening voor activiteiten in, op en rondom de Waddenzee te optimaliseren? Wat kunnen ze daarbij in gezamenlijkheid oppakken en wat hebben ze hierbij nodig van de gezamenlijke opdrachtgevers? 

Om deze vragen te beantwoorden heeft de Beheerautoriteit met en voor de bevoegde gezagen en stakeholders een Quick Scan Vergunningverlening uitgevoerd. De Waddenacademie is gevraagd om hier een reflectie op te geven. Het levert de partijen een gezamenlijk beeld op en daarmee handvatten om met elkaar verder te werken aan optimalisatie van vergunningverlening. Daarnaast bouwen de partijen vertrouwen met elkaar op en worden de lijnen nog korter. De verdere uitwerking hiervan vindt plaats onder leiding van het Beheerderscollectief Waddenzee, waar ook de integraliteit op alle beheeraspecten en soorten beheer wordt bewaakt. 

De directie van de Beheerautoriteit zal advies geven aan de gezamenlijke opdrachtgevers over wat zij kunnen doen om de vergunningverlening te optimaliseren. Daarnaast adviseert de directie van de Beheerautoriteit vanuit dit beheeraspect ook bij grote dossiers als Hand aan de Kraan en aanlanding wind op zee/doorkruizing Waddenzee aan betrokken departementen/ministers. 

Verbonden aan