Beheeraspect Fysiek beheer

Beheeraspect Fysiek beheer

Fysiek beheer is het (laten) uitvoeren van werkzaamheden gericht op de duurzame ontwikkeling en/of instandhouding van functies van de Waddenzee met betrekking tot natuur, vis- en waterbeheer. Vanaf 2022 gaat de Beheerautoriteit dit beheeraspect nader uitwerken.

Verbonden aan