Waar staan we nu?

Waar staan we nu?

Het Beheerderscollectief Waddenzee is bezig om het Integraal Beheerplan trapsgewijs op te bouwen, in te vullen en te laten werken, gefaciliteerd door de Beheerautoriteit. In 2023 is het Integraal Beheerplan op alle beheeraspecten gevuld en werkbaar. Op deze pagina houden we je op de hoogte over de voortgang. 

Voortgang in 2021

In 2021 richten de beheerders zich voornamelijk op de beheeraspecten Natuurherstel en Toezicht & Handhaving in combinatie met Gastheerschap. Rondom deze beheeraspecten zijn werkgroepen ingericht. De Beheerautoriteit heeft daarnaast de beheeraspecten Vergunningverlening, Praktijkgericht onderzoek, Monitoring en Werelderfgoed actief opgepakt, samen met de opdrachtgevers.

Voortgang per beheeraspect

Verbonden aan