Beheerders van de Waddenzee

Beheerders van de Waddenzee

Bij het natuur-, vis- en waterbeheer van de Waddenzee zijn diverse overheden en organisaties betrokken. De Beheerautoriteit Waddenzee werkt nauw samen met het merendeel van deze partijen. Samen ontwikkelen we een Integraal Beheerplan voor de Waddenzee.

Beheerderscollectief Waddenzee

De beheerders die samen aan het integraal Beheerplan werken vormen het Beheerderscollectief Waddenzee welke bestaat uit:

  • Rijkswaterstaat
  • Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
  • Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
  • Landschap Noord-Holland
  • Het Groninger Landschap
  • ‘t Fryske Gea
  • Particuliere kweldereigenaren
Foto: Beheerderscollectief Waddenzee
©Beheerautoriteit Waddenzee
Beheerders bij het hotel tijdens de beheerders tweedaagse

Integraal Beheerplan voor de Waddenzee

In het Integraal Beheerplan komen natuur-, vis- en waterbeheer aan bod, gekoppeld aan acht beheersaspecten: 

Figuur: Beheeraspecten
©Beheerautoriteit Waddenzee
De acht beheeraspecten van de Beheerautoriteit Waddenzee

Vanaf 2020 wordt het Integraal Beheerplan stap voor stap gevuld en de verschillende beheeraspecten aan elkaar verbonden. Het Integraal Beheerplan blijft een levend document dat steeds wordt aangepast aan de hand van de laatste inzichten en gemaakte afspraken.

Verbonden aan